Share:


Methodology for evaluating water losses

Abstract

A reduction in water losses is significant for improving the efficiency of water supply systems and sustainable water use. The major part of water supply companies does not have enough experience in reducing water losses; therefore, a lack of information about practically applied measures for reducing water losses can be noticed. The article presents a method for determining water losses implemented under real conditions. The conducted research defines minimum night-time water consumption for a single user, which is 0.9 L/h/user and presents a methodology for calculating unavoidable background and real water losses that may occur in the water supply network. The above described method for detecting water losses has been practically tested in several water supply systems in Lithuania.


Article in Lithuanian.


Vandens nuostolių įvertinimo metodika


Santrauka. Siekiant gerinti vandens tiekimo sistemų efektyvumą ir užtikrinti tvarų vandens vartojimą, labai svarbu yra mažinti vandens nuostolius. Dauguma vandens tiekimo įmonių dar neturi pakankamai praktikos efektyviai mažinti nuostolius, trūksta informacijos apie praktiškai pritaikytas vandens nuostolių mažinimo priemones. Pateikiamas realiomis sąlygomis išbandytas vandens nuostolių dydžio nustatymo metodas. Tyrimo metu nustatytas minimalus naktinis vienam abonentui tenkantis suvartojamo vandens kiekis (0,9 litrai/h/butui), pateikta foninių nuostolių vandentiekio tinkle skaičiavimo metodika ir realių vandens nuostolių apskaičiavimo būdas. Aprašytasis vandens nuostolių nustatymo metodas buvo praktiškai patikrintas keliuose šalies vandentiekiuose.


Reikšminiai žodžiai: vandens nuostoliai, minimalus naktinis vartojimas, foniniai nuostoliai, matuojamoji zona.

Keyword : water losses, minimum night-time water consumption, unavoidable background losses, district metering area

How to Cite
Rimeika, M., & Jurkienė, A. (2013). Methodology for evaluating water losses. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(4), 449-454. https://doi.org/10.3846/mla.2013.70
Published in Issue
Nov 25, 2013
Abstract Views
293
PDF Downloads
409
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.