Share:


Reduction in ammonium ions in sludge liquor

Abstract

Liquor rejected from the centrifugation of the digested sludge can contain the concentrations of ammonium ions up to 1750 mg/L. These loads are usually returned to the intake of wastewater treatment plants (WWTP) without additional treatment and can have a negative impact on biological wastewater and/or sludge treatment processes, e.g. phosphorus and nitrogen removal. This article deals with the use of naturally obtained sorbent, zeolite, in batch and column test procedure for removing ammonium from the rejected liquor. This research study was carried out using different sizes of zeolite particles: 0.8–1.6 mm and 1.6–2.5 mm. The highest efficiency of ammonium removal (up to 98 %) was achieved by applying the zeolite particles of 0.8–1.6 mm.


Article in Lithuanian.


Vienas iš būdų mažinti amonio jonų koncentraciją dumblo vandenyje


Santrauka. Sausinant pūdytą dumblą centrifugomis išsiskiria skystis, kuriame gali būti didelės amonio jonų koncentracijos (iki 1750 mg/l). Taip užterštas ir papildomai nevalytas dumblo vanduo, grąžinamas į nuotekų valymo įrenginių pradžią, gali trukdyti nuotekų ar dumblo valymo procesams, būtent, kai siekiama pašalinti azotą ir fosforą. Nagrinėjamas gamtinio sorbento ceolito panaudojimas amonio jonams šalinti iš dumblo vandens maišaluose ar skystį filtruojant pro ceolito užpildus. Tyrimams naudota 0,8–1,6 mm ir 1,6–2,5 mm dydžio ceolito grūdeliai. Didžiausias amonio jonų šalinimo iš skysčio efektyvumas (iki 98 %) buvo pasiektas, kai ceolito grūdeliai 0,8–1,6 mm dydžio.


Reikšminiai žodžiai: dumblo vanduo, amonio jonai, ceolitas.

Keyword : sludge liquor, ammonium ions, zeolite

How to Cite
Šlajūtė, E., & Mažeikienė, A. (2013). Reduction in ammonium ions in sludge liquor. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(4), 461-465. https://doi.org/10.3846/mla.2013.72
Published in Issue
Nov 25, 2013
Abstract Views
291
PDF Downloads
239
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.