Share:


Creation and app lication of a generative algorithm fo r designing rod gap steel structures / Generatyvinio algoritmo sukūrimas ir taikymas projektuojant spraguotas plienines konstrukcijas

Abstract

Designing an attractive and structurally rational architecturalform is a complex process that consists of the consequent stagesof design and selection of the final rational solution. The applicationof modern information technology based on buildinginformation modelling assists with facilitating and speeding upthe introduced process. Building Information Models (BIM) isdeveloped using a parametric interface the structure of which isbased on a generative algorithm – a tool for replicating the evolutionof a particular structure thus finding the best solution. Thepaper presents the process of creating and applying the generativealgorithm for the interactive model of the rod gap structure anddisplays the results of the carried out analysis.


Santrauka


Patrauklių ir konstrukciniu požiūriu racionalių architektūrinių formų projektavimas yra sudėtingas procesas, susidedantis iš nuoseklių projektavimo etapų ir galutinio racionalaus sprendinio parinkimo. Palengvinti ir pagreitinti šį procesą leidžia šiuolaikinių informacinių technologijų, paremtų parametrinių pastatų informaciniu modeliavimu, taikymas. Pastatų informaciniai modeliai (BIM) kuriami naudojant parametrines sąsajas. Parametrinių sąsajų struktūra – tai įvairūs generatyviniai algoritmai, priemonė, kuri leidžia simuliuoti tam tikros konstrukcijos evoliuciją, artėjant prie geriausio užduoties sprendimo. Straipsnyje pateiktas plieninės strypinės spraguotos konstrukcijos modelio generatyvinio algoritmo sukūrimo procesas bei modeliavimo rezultatai.


Reikšminiai žodžiai: architektūra, parametrinė architektūra, konstrukcijos, BIM, generatyviniai algoritmai.

Keyword : architecture, parametric architecture, structures, BIM, generative algorithm

How to Cite
Pliadis, V., & Grigorjeva, T. (2013). Creation and app lication of a generative algorithm fo r designing rod gap steel structures / Generatyvinio algoritmo sukūrimas ir taikymas projektuojant spraguotas plienines konstrukcijas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(5), 498-505. https://doi.org/10.3846/mla.2013.78
Published in Issue
Dec 19, 2013
Abstract Views
187
PDF Downloads
127