Share:


Risk management improvement of engineering projects in woodworking industry

Abstract

Risk is a complex phenomenon that has physical, monetary, cultural and social dimensions. Every company wants to save money, time, increase quality, optimise manufacturing, but each factor may involve different risks with different influence to company, its reputation. The aim of the research is to find better risk management improvement decisions, using techniques that could help to reduce risk impact in wood-based nonstandard production with shorter project time, smoother design process, lower costs, better project coordination, increased ability to manage problems, technical solutions.


Medžio apdirbimo pramonės šakoje vykdomų inžinerinių projektų rizikos valdymo tobulinimas


Santrauka. Rizika – tai reiškinys, turintis fizinių, finansinių, kultūrinių irsocialinių aspektų. Kiekviena įmonė nori sutaupyti laiko, pinigų,gerinti produkcijos kokybę, optimizuoti gamybą, tačiau kiekvienasveiksnys gali būti susijęs su įvairiomis rizikomis, skirtingaiveikti įmonės veiklą ir jos reputaciją. Šio tyrimo tikslas – rastitinkamesnius rizikos valdymo tobulinimo sprendimus, naudojantmetodus, padedančius sumažinti rizikos poveikį nestandartiniųmedienos gaminių pramonėje, esant trumpesniam projekto laikotarpiui,sklandesniam projektavimo procesui, mažesnėmsišlaidoms, tobulinant projektų koordinavimą, rizikų valdymą irtechninius sprendimus.


Raktiniai žodžiai: inžinerinis projektas, rizika, valdymas, tobulinimas.

Keyword : Engineering Project, risk, management, improvement

How to Cite
Bartkutė, S., & Toločka, E. (2013). Risk management improvement of engineering projects in woodworking industry. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(6), 605-608. https://doi.org/10.3846/mla.2013.98
Published in Issue
Dec 31, 2013
Abstract Views
287
PDF Downloads
169
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.