Share:


Research of properties of sprayed coatings on the aluminium alloys

Abstract

In article the cathodic cleaning processes of aluminum alloyAW 5754 and cleaned substrate surface coating by plasmawith Ni-Cr-Fe-Si powder were researched. Aluminium substrateroughness after cathodic treatment at different cathodic treatmentparameters was established during the experiments. During theinvestigation a comparison of the calculated medium power 1.6 to 9 kW plasma torch voltage-current characteristics withthe experimental results was made. The optimized parametersof aluminium cathode substrate cleaning process were selected; porosity and morphology of plasma sprayed nickel-based coatingwere determined.


Article in Lithuanian.


Aliuminio lydinių plazminio purškimo tyrimas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami aliuminio lydinio AW 5754 katodinio valymo procesai ir nuvalyto substrato paviršiaus dengimas plazminiu būdu Ni-Cr-Si-Fe danga. Eksperimentinių bandymų metu nustatytas aliuminio substrato šiurkštumas po katodinio valymo, esant skirtingiems katodinio valymo parametrams. Tyrimo metu buvo palygintos apskaičiuotos vidutinės galios 1,6–9 kW plazmotrono voltamperinės charakteristikos su eksperimentiniais rezultatais. Parinkti aliuminio substrato optimalūs katodinio valymo proceso parametrai ir nustatytas plazminiu būdu užpurkštos nikelio pagrindo dangos porėtumas ir morfologija.


Reikšminiai žodžiai: plazmotronas, plazmotrono voltamperinės ir šiluminės charakteristikos, katodinis valymas, paviršiaus šiurkštumas, plazminis purškimas.

Keyword : plasma torch, current-voltage and thermal characteristics of the plasma torch, cathodic cleaning, surface roughness, plasma spray

How to Cite
Lukauskaitė, R., Kovaliov, D., & Černašėjus, O. (2013). Research of properties of sprayed coatings on the aluminium alloys. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(6), 642-647. https://doi.org/10.3846/mla.2013.106
Published in Issue
Dec 31, 2013
Abstract Views
301
PDF Downloads
156
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.