Share:


Research of cutting data for diamond wire cutting of hard materials

Abstract

The paper presents results of measurements of surface roughnessof clear, colorless sapphire (Al2O3 – corundum modification,aluminum oxide) crystal cut by diamond wire. The diamond wirecutting machine RTS 440 was used for research. Only verticalfeedrate of wire was varied while the wire speed, tension, cuttingmethod and cutting angle were constant. Results are presentedas graphs of dependence of arithmetic average surface profiledeviation Ra on feedrate of the diamond wire. Sapphire plateflatness measurement results are presented as well. Sapphire platecutting time dependence on feedrate of the wire was established. The most optimal feedrate range was obtained.


Article in Lithuanian.


Kietųjų medžiagų pjovimo deimantine viela pjovimo režimų tyrimas


Santrauka. Straipsnyje pateikti skaidraus, bespalvio safyro (Al2O3 – korundo atmaina, aliuminio oksidas) kristalo, supjaustyto deimantine viela, paviršiaus šiurkštumo matavimo rezultatai. Tyrimui buvo naudotos deimantinės vielos pjaustymo staklės RTS 440. Bandymai buvo atliekami keičiant deimantinės vielos darbinę pastūmą ir nekeičiant vielos greičio, įtempimo, pjovimo būdo ir įsipjovimo kampo. Rezultatai pateikti kaip safyro paviršiaus vidutinio aritmetinio profilio nuokrypio Ra priklausomybės nuo vertikaliosios pastūmos grafikai. Taip pat pateikti atpjautos safyro plokštelės plokštumo matavimo rezultatai. Nustatyta safyro plokštelės atpjovimo laiko nuo pastūmos priklausomybė. Nustatytas optimaliausias pastūmų intervalas, kuriam esant gaunamas mažiausias paviršiaus šiurkštumas ir didžiausias našumas.


Reikšminiai žodžiai: deimantinės vielos pjaustymo staklės, safyras, paviršiaus šiurkštumas, deimantinė viela.

Keyword : diamond wire cutting machine, sapphire, surface roughness, diamond wire

How to Cite
Vilkelis, R., & Mokšin, V. (2013). Research of cutting data for diamond wire cutting of hard materials. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(6), 648-650. https://doi.org/10.3846/mla.2013.107
Published in Issue
Dec 31, 2013
Abstract Views
277
PDF Downloads
173
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.