Share:


Research of seam dimensional dependence on the short-circuit current in MMA welding process

Abstract

In this article the changes of seams properties of steel S235J2(LST EN 10025:2004) were analyzed, produced by welding withdifferent technology are discussed. Samples were welded byhand arc welding, using AV-23 and AV-66 welding electrodes. The welded seams were made by changing short-circuit current. The duration of weld depth, ridge height, metal drop size, metaldrop frequency, short-circuit time and short-circuit current value are determinated. The results of the research are given in graphs,final conclusions are also written.


Article in Lithuanian.


Siūlės matmenų priklausomybės nuo trumpojo jungimo srovės stiprio tyrimas, virinant glaistytaisiais elektrodais


Santrauka. Straipsnyje tiriami mažaanglio plieno S235J2 (LST EN 10025:2004) virintinių siūlių matmenų pokyčiai, apvirinant plieną skirtingais glaistytaisiais elektrodais įvairiais suvirinimo režimais. Tyrimų metu buvo naudojami AV-23 ir AV-66 glaistytieji elektrodai ir keičiamas trumpojo jungimo srovės stipris. Nustatytas ryšys tarp metalo įvirinimo gylio, rumbelės aukščio, išlydytų lašų dydžio ir kiekio, trumpojo jungimo trukmės ir srovės dydžio. Gauti tyrimų rezultatai, nubraižyti priklausomybių grafikai ir pateiktos išvados.


Reikšminiai žodžiai: suvirinimo procesas, trumpojo jungimo srovė, rankinis lankinis suvirinimas, oscilograma.

Keyword : welding process, short-circuit current, MMA welding, oscillogram

How to Cite
Rimkus, M., Višniakas, I., & Kazakevičius, Česlovas. (2013). Research of seam dimensional dependence on the short-circuit current in MMA welding process. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(6), 659-663. https://doi.org/10.3846/mla.2013.110
Published in Issue
Dec 31, 2013
Abstract Views
303
PDF Downloads
309
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.