Share:


The investigation of mechanical properties of welding quality of R65 type rail

Abstract

This article is about the aluminothermic welding quality ofrail joints, using different parameters. The thermit portion andpreheat time estimated for quality of welded joints as well asthe mechanical characteristics of aluminothermic welds in railshave been examined.


Article in Lithuanian.


R65 tipo bėgio termitinio virintinės jungties mechaninių savybių tyrimas


Santrauka. Šiame straipsnyje nagrinėjama termitiniu būdu ir skirtingais parametrais suvirintų bėgių kokybė. Nustatyta termitinio suvirinimo mišinio kiekio ir pakaitinimo laiko įtaka virintinių jungčių kokybei, ištirtos termitiniu būdu suvirintų bėgių siūlių mechaninės savybės.


Reikšminiai žodžiai: bėgis, suvirinimas, termitas, mechaninės savybės.

Keyword : rails, strength, solidity, weld, thermit, mechanical properties

How to Cite
Rauduvė, M., & Rudzinskas, V. (2013). The investigation of mechanical properties of welding quality of R65 type rail. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(6), 680-685. https://doi.org/10.3846/mla.2013.114
Published in Issue
Dec 31, 2013
Abstract Views
277
PDF Downloads
499
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.