Share:


Arranging parameters of self-anchored stressed ribbon supported on arch pedestrian bridges

Abstract

Stressed ribbon pedestrian bridges are most graceful, efficient and economical strains of suspension bridges. However, these structures have a major disadvantage – very large horizontal support reactions, which result mainly to the construction cost. In order to discover new forms and to extend the limits of stressed ribbon bridges, in the end of twentieth century these constructions were started to combine with other bearing elements in cable­stayed, under­deck cable­stayed bridges and other structures. At the beginning of the twenty­first century stressed ribbon supported on arch structure was discovered. The paper presents reviews of suspension supported on arch footbridges and classification. Considered the main geometrical design parameters and their interdependence. The paper presents a method of how to balance self­anchored suspension supported on arch bridge design computational scheme.


Article in Lithuanian.


Vienajuosčių kabamųjų paremtų arka pėsčiųjų tiltų pusiausvirosios sistemos komponavimas


Santrauka


Straipsnyje pateikiama kombinuotųjų kabamųjų vienajuosčių pėsčiųjų tiltų, paremtų arka, apžvalga ir klasifikavimas. Aptariami kombinuotos pusiausvirosios konstrukcijos pagrindiniai komponuojamieji parametrai, jų tarpusavio ryšys. Straipsnyje pateikta metodika, kaip subalansuoti pusiausvirojo kabamojo arkinio tilto konstrukciją.


Reikšminiai žodžiai: vienajuostis kabamasis tiltas, atraminė arka, pusiausviroji konstrukcija, racionalūs komponuojamieji parametrai, simetrinė apkrova, netiesinė analizė.

Keyword : stressed ribbon bridge, arch bridge, equilibrium structure, rational parameters, symmetrical load, nonlinear analysis

How to Cite
Karieta, V. (2017). Arranging parameters of self-anchored stressed ribbon supported on arch pedestrian bridges . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(5), 495-499. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1084
Published in Issue
Dec 27, 2017
Abstract Views
383
PDF Downloads
288
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.