Share:


An analysis of integrated project delivery method in inplementation of public projects

Abstract

More and more project development companies in the world and Lithuania are trying to create higher quality projects, more accurate calculations, save time and do not exceed budget of the construction. Using IPD (Integrated Project Delivery) and BIM (Building Information Modeling) methods together projects delivery processes become faster and better quality. All of this allows efficient delivery of the projects and also to save time, project budget, because during construction period to correct mistakes and to make new decisions costs a lot and most importantly it has a direct impact on project deadlines. Therefore, this article will be about traditional projects and integrated project delivery methodology, where real projects will be analyzed in both methods. At the end the evaluation of twelve projects implementation for further investor decision.

Article in Lithuanian.


Viešųjų pastatų įgyvendinimo analizė taikant integruoto projekto vystymo metodą

Santrauka

Vis daugiau projektų vystymo įmonių Lietuvoje ir pasaulyje stengiasi sukurti kokybiškesnius projektus, atlikti tikslesnius skaičiavimus, taupyti darbo laiką ir neviršyti statybos projekto biudžeto. Kartu taikant integruoto projekto vystymo (angl. Integrated Project Delivery, IPD) ir statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modeling, BIM) metodologiją, projektų įgyvendinimo procesai tapo greitesni ir kokybiškesni. Visa tai leidžia efektyviai vykdyti projektą, taupyti laiką ir lėšas, nes statybos metu taisyti projektavimo ir priimtų sprendimų klaidas labai brangiai kainuoja ir tai turi tiesioginę įtaką projekto įgyvendinimo terminams. Šiame straipsnyje gilinamasi į projektų vykdymą tradiciniu būdu ir taikant IPD metodologiją, analizuojami realiai įgyvendinti projektai. Pateikiamas dvylikos projektų įgyvendinimo vertinimas tolimesniam investuotojo sprendimui priimti.

Reikšminiai žodžiai: Integrated Project Delivery, Building Information Modeling, įgyvendinimo analizė.

Keyword : Integrated Project Delivery, Building Information Modeling, analysis of implementation

How to Cite
Aukštikalnis, J., & Migilinskas, D. (2017). An analysis of integrated project delivery method in inplementation of public projects. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(5), 536-540. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1086
Published in Issue
Dec 27, 2017
Abstract Views
503
PDF Downloads
342
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.