Share:


Procurement with BIM: Lithuanian situation analysis and further development

Abstract

This article deals with the role and importance of procurement in the context of Lithuanian construction, and distinguishes the main weaknesses of the public procurement. The implementation of BIM and MCDM technologies during public tendering is described. The foreign good practice is analyzed, where BIM and MCDM technology is used during organization of public tenders in the construction field. The possibilities of applying the building information model are examined throughout the entire procurement process. The procurement organization model is proposed, based on MCDM and BIM technologies. It is found that implementation of BIM and MCDM technologies in the public tenders will be beneficial for both the state and the entire construction sector by reducing project uncertainties, risk expo-sure, shortening the project documentation review and, therefore, the construction time of the object.

Article in Lithuanian.


Viešieji pirkimai su BIM: Lietuvos situacijos analizė ir perspektyvos

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami viešųjų pirkimų vaidmuo ir svarba Lietuvos statybų kontekste, išskirti pagrindiniai viešųjų pirkimų trūkumai. Apibūdinamas BIM ir MCDM technologijų taikymas viešųjų konkursų metu, analizuojama užsienio geroji praktika, kur BIM ir MCDM technologijos naudojamos organizuojant viešuosius konkursus statybų srityje. Tiriamos statinio informacinio modelio taikymo galimybės per visą viešųjų pirkimų procesą. Pasiūlytas viešųjų pirkimų organizavimo modelis, pagrįstas MCDM ir BIM technologijomis. Nustatyta, kad BIM ir MCDM technologijų taikymas viešųjų konkursų metu bus naudingas tiek valstybei, tiek visam statybų sektoriui, nes sumažės projekto neapibrėžtumai, rizikingumas, sutrumpės projektavimo dokumentų nagrinėjimo, o kartu ir objekto statybų laikas.

Reikšminiai žodžiai: viešieji pirkimai, BIM, statinio informacinis modeliavimas, pastato gyvavimo ciklas, MCDM, daugiatikslių sprendimų priėmimas.

Keyword : procurement, BIM, Building Information Modeling, building life cycle, MCDM, multiple criteria decision making

How to Cite
Pavlovskis, M. (2017). Procurement with BIM: Lithuanian situation analysis and further development. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(5), 541-546. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1082
Published in Issue
Dec 27, 2017
Abstract Views
555
PDF Downloads
476
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.