Share:


Review of energy-saving technologies in modern hydraulic drives

Abstract

This paper focuses on review of modern energy­saving technologies in hydraulic drives. Described main areas of energy conservation in hydraulic drive (which in turn are divided into many under the directions) and was established the popularity of them. Reviewed the comparative analysis of efficiency application of various strategies for energy saving in a hydraulic drive. Based on the review for further research a combined method of real­time control systems with energy­saving algorithms and regeneration unit – selected for maxing efficiency in hydraulic drive. Scientific papers (40 papers), what introduced in review, is not older than 15 years in the databases “Sciencedirect” and “Scopus”.

Article in English.


Energijos išsaugojimo technologijos moderniose hidraulinėse pavarose mokslinių darbų apžvalga

Santrauka

Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama šiuolaikinių energijos taupymo technologijų apžvalgai hidraulinėse sistemose. Apibūdintos pagrindinės energijos taupymo kryptys hidraulinėje pavaroje (kurios savo ruožtu suskirstytos į daugelį pagal veikimo kryptį) ir nustatytas jų populiarumas. Peržiūrėta įvairių hidraulinių pavarų energijos taupymo strategijų efektyvumo taikymo lyginamoji analizė. Remiantis tolesnių tyrimų apžvalga, parinktas bendras realiojo laiko valdymo sistemų su energijos taupymo algoritmais ir regeneravimo įrenginiu metodas didinant hidraulinės pavaros efektyvumą. Peržiūrėti moksliniai straipsniai (40 darbų), ne senesni kaip 15 metų esantys Sciencedirect ir Scopus duomenų bazėse.

Reikšminiai žodžiai: energijos taupymas, hidraulinė pavara, energijos regeneravimas, statybos ir kelių mašinos, skysčio energija.

Keyword : energy­saving, hydraulic drive, energy regeneration, construction and road machines, liquid energy

How to Cite
Karpenko, M., & Bogdevičius, M. (2017). Review of energy-saving technologies in modern hydraulic drives. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(5), 553-558. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1074
Published in Issue
Dec 27, 2017
Abstract Views
414
PDF Downloads
583
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.