Share:


Transmission with cardan joint parametre influence to centrifugal pump characteristics

Abstract

Transmission with cardan joints and non­linear gearbox elements generates vibrations caused by spinning motion of transmission. This affects the pressure and productivity of centrifugal pump. The momentum of centrifugal pump in turn affects dynamic characteristics of transmission. In order to find the effect of transmission elements on centrifugal pump we investigate transmission composed of asynchronous electrical engine, gear box, cardan joint and Ziegler Ultra centrifugal pump. We create mathematical models of transmission and centrifugal pumps and investigate how the dynamic effects of transmission influence productivity centrifugal pump. This model can be applied to study the transmission parameters, effect of intake and outflow parameters on productivity of centrifugal pump and presence of cavitation. The paper includes results and conclusions of mathematical model.

Article in Lithuanian.


Transmisijos su kardanine jungtimi parametrų įtaka išcentrinio siurblio charakteristikoms

Santrauka

Transmisija su kardanine jungtimi ir netiesiškumais pavarų dėžės elementuose generuoja transmisijos sukamojo judesio virpesius, kurie daro poveikį išcentrinio siurblio siurbliaračio sūkiams, generuojamam slėgiui ir jo našumui. Be to, siurbliaračio apkrovimo momentas veikia transmisijos dinamines charakteristikas. Norint nustatyti transmisijos elementų poveikį išcentrinio siurblio charakteristikoms, nagrinėjama transmisija, kuri sudaryta iš asinchroninio elektros variklio, pavarų dėžės, kardaninės jungties ir firmos „Ziegler Ultra Power“ išcentrinio siurblio. Sukurti transmisijos ir išcentrinio siurblio matematiniai modeliai, ištirta transmisijos dinaminio poveikio įtaka išcentrinio siurblio generuojamam našumui. Šiuo modeliu galima tirti transmisijos elementų parametrų, įsiurbimo ir išėjimo magistralių parametrų poveikį išcentrinio siurblio darbui, ir atvirkščiai, kavitacijos reiškinio atsiradimą išcentriniame siurblyje. Pateikti nagrinėjamos sistemos skaitinio modeliavimo rezultatai ir išvados.

Reikšminiai žodžiai: asinchroninis elektros variklis, pavarų dėžė, kardaninė jungtis, išcentrinis siurblys.

Keyword : asynchronous electromotor, gear box, cardan joint, centrifugal pump

How to Cite
Bogdevičius, P., Prentkovskis, O., & Bogdevičius, M. (2017). Transmission with cardan joint parametre influence to centrifugal pump characteristics . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(5), 559-564. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1073
Published in Issue
Dec 27, 2017
Abstract Views
385
PDF Downloads
298
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.