Share:


Elimination of delays to oculomotor research equipment

Abstract

Optic stimulus used for human oculomotor system or eye-hand coordination researches is often represented on a computer screen. They must be synchronised with the eye tracker to achieve the accurate results of the conducted experiments. Relation between stimulus presence and eye image capturing times can be defined only with reference to knowledge of all system delays. The suggested research evaluates our eye tracking system delay and propose a practical method for measuring and evaluating delays to the computer graphic subsystem. Experimental research shows that LC Technologies eye tracker reports gaze angle with 28 ms lag and the average stimulus lag of the computer graphic subsystem is 9,5 ms.


Article in Lithuanian.


Okulomotorinių tyrimų įrangos vėlinimo eliminavimas


Santrauka. Atliekant žmogaus okulomotorinės sistemos ar akies ir rankos koordinacijos tyrimus, naudojami optiniai stimulai, kurie atvaizduojami kompiuterio vaizduoklyje. Norint gauti tikslius tyrimų rezultatus, reikalinga šių stimulų sinchronizacija su žvilgsnio krypties registravimo įranga. Stimulo pasirodymo ir akies vaizdo užfiksavimo laikus sutapdinti galima tik įvertinus visas sistemos vėlinimo dedamąsias. Darbe apskaičiuotas naudojamos akių judesių registravimo įrangos vėlinimas ir pasiūlytas praktinis metodas kompiuterio grafinės posistemės vėlinimams išmatuoti. Atlikus eksperimentinius naudojamos sistemos tyrimus išmatuotos visos vėlinimo dedamosios ir apskaičiuotas bendras žvilgsnio sekimo įrangos vėlinimas – 28 ms ir vidutinis bendras kompiuterio grafinės posistemės ir vaizduoklio vėlinimas – 9,5 ms.


Reikšminiai žodžiai: stimulo vėlinimas, kompiuterio vaizdo posistemė, kompiuterio vaizdo vėlinimas, stimulo atvaizdavimas vaizduoklyje, videookulografinis metodas, stimulo sinchronizavimas.

Keyword : stimuli delay, computer graphics subsystem, monitor delay, stimuli presentation in the monitor, videooculography, stimulus synchronization

How to Cite
Niauronis, S., Zemblys, R., & Laurutis, V. (2012). Elimination of delays to oculomotor research equipment. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(1), 1-4. https://doi.org/10.3846/mla.2012.01
Published in Issue
Apr 23, 2012
Abstract Views
258
PDF Downloads
114
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.