Share:


Techniques for modelling network security

Abstract

The article compares modelling techniques for network security, including the theory of probability, Markov processes, Petri networks and application of stochastic activity networks. The paper introduces the advantages and disadvantages of the above proposed methods and accepts the method of modelling the network of stochastic activity as one of the most relevant. The stochastic activity network allows modelling the behaviour of the dynamic system where the theory of probability is inappropriate. A real network distributes incidents referring to various distribution methods (exponential, gama, Veibul, etc.). A real system should evaluate time value when the stochastic activity network allows such activity.


Article in Lithuanian.


Kompiuterių sistemų saugumo modeliavimas


Santrauka. Nagrinėjami šiuo metu žinomi kompiuterių sistemų saugumo modeliavimo metodai: tikimybių teorijos, Markovo procesų, Petri tinklų ir stochastinių veiklos tinklų. Šie metodai leidžia modeliuoti dinamines sistemas, kurioms kombinatoriniai metodai yra netinkami. Kadangi kompiuterių tinkluose įvykiai gali būti pasiskirstę ne tik pagal eksponentinį dėsnį, todėl jiems modeliuoti netinka Markovo procesų ir Petri tinklų modeliai. Realiuose tinkluose įvykiai gali būti pasiskirstę pagal eksponentinį, gama, Veibulo ir kt. dėsnius. Parodyta, kad iš aptartų šiuo metu žinomų modeliavimo metodų pagrindiniams saugumo veiksniams įvertinti tinkamiausias yra stochastinės veiklos tinklų metodas.


Reikšminiai žodžiai: modeliavimas, tikimybių teorija, Markovo procesai, Petri tinklai, stochastinės veiklos tinklai.

Keyword : modelling, probability, Markov processes, Petri network, stochastic activity network

How to Cite
Gulbinovič, L. (2012). Techniques for modelling network security. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(1), 27-30. https://doi.org/10.3846/mla.2012.06
Published in Issue
Apr 23, 2012
Abstract Views
264
PDF Downloads
124
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.