Share:


High magnetic field generator of sub-microsecond duration

Abstract

The article describes the possibility of generating a micro and sub-microsecond magnetic impulse reaching 1–10 T, investigates various configurations of microcoils and discusses the principal circuit of a magnetic field impulse generator of microsecond duration. The transient processes of current, temperature and magnetic field are calculated applying the finite element method.


Article in Lithuanian.


Mikrosekundinės trukmės magnetinių impulsų generatorius


Santrauka. Nagrinėjamas mikrosekundinės ir submikrosekundinės trukmės magnetinių impulsų, siekiančių 1–10 T, generavimas. Pateikta mikrosekundės trukmės magnetinių impulsų generatoriaus, kuris susideda iš mikroritės, mažą parazitinį induktyvumą turinčio kondensatoriaus ir greitų didelės galios MOSFET raktų principinė valdymo schema. Pereinamiesiems srovės, įtampos, elektromagnetinio lauko ir termodinaminiams vyksmams gauti taikomi analizinis ir baigtinių elementų skaičiavimo metodai. Straipsnyje pateikti elektromagnetinio lauko pasiskirstymo skaičiavimo rezultatai.


Reikšminiai žodžiai: submikrosekundinis, baigtinių elementų metodas, magnetinis laukas, MOSFET, IGBT, kondensatorius, mikroritė.

Keyword : finite element method, MOSFET, IGBT, microcoil, Helmholtz coil, magnetic field

How to Cite
Grainys, A. (2012). High magnetic field generator of sub-microsecond duration. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(1), 63-66. https://doi.org/10.3846/mla.2012.14
Published in Issue
Apr 23, 2012
Abstract Views
270
PDF Downloads
162
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.