Share:


Application and perspectives of multiphase induction motors

Abstract

The article considers the areas of applying multiphase induction motors. Their advantages against three phase motors have become the main reason for employing them in multiphase drives. The paper deals with the six-phase induction motor having two similar three phase windings in the stator shifted by 30 degrees in space and three phase windings in the rotor. Differential equations for this motor are presented and transformed to dq synchronous reference frame. The transformed equations are expressed in a matrix form and solved by MATLAB software using the Dormand-Prince (ode45) method. The transient characteristics of the torque, speed and current of the six-phase induction motor are calculated and discussed.


Article in Lithuanian.


Daugiafazių variklių naudojimo sritys ir perspektyvos


Santrauka. Nagrinėjamos daugiafazių variklių naudojimo sritys, pabrėžiami pagrindiniai jų privalumai lyginant su trifaziais varikliais. Nurodomos daugiafazių variklių teigiamos savybės, lemiančios jų naudojimą šiuolaikinėse elektros pavarose. Nagrinėjamas šešiafazis asinchroninis variklis. Jo statoriuje yra dvi vienodos trifazės apvijos, kurių magnetinės ašys skiriasi 30 erdvinių laipsnių kampu, o rotoriuje yra trifazė apvija. Pateikiamos tokio variklio dinamikos lygtys, transformuotos į dq sinchroniškai besisukančią koordinačių sistemą. Transformuotos lygtys užrašomos matricos pavidalu ir sprendžiamos MATLAB programiniu paketu taikant Dormand-Prince (ode45) metodą. Gautos ir ištirtos šešiafazio asinchroninio variklio greičio, momento ir srovių dinaminės charakteristikos.


Reikšminiai žodžiai: daugiafaziai varikliai, modelis, dinaminės charakteristikos.

Keyword : multiphase motors, model, dynamic characteristics

How to Cite
Kundrotas, B. (2012). Application and perspectives of multiphase induction motors. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(1), 67-70. https://doi.org/10.3846/mla.2012.15
Published in Issue
Apr 23, 2012
Abstract Views
268
PDF Downloads
100
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.