Share:


Life cicle assesments of three dwellings in Andalusia (Spain): the significance of the regional context

Abstract

In the developed countries, the construction sector now accounts for 20 to 40% of the total energy consumption. This sector is a key factor in national economies, and it not only represents a critical consumption of resources, but also creates the built environment. These are some of the reasons why researchers around the world have recently developed procedures to determine the environmental impacts of whole buildings. In this context, Life Cycle Assessment (LCA) is a useful tool to analyze buildings from the environmental point of view. This article shows the results obtained by applying the LCA methodology to three residential buildings. Each studied dwelling is located in different urban context and is different from a typological and constructive point of view. This article discusses the importance of the choice for a building location and selection of source materials relating to the total environmental impact. All the studied buildings were designed and built by researchers from the Architecture School of Seville.


Article in English.


Trijų gyvenamųjų būstų Andalūzijoje (Ispanija) gyvavimo ciklo vertinimas: reikšmė regiono kontekste


Santrauka. Išsivysčiusiose šalyse 20–40 % viso energijos suvartojimo tenka statybų sektoriui. Šis sektorius yra pagrindinis nacionalinės ekonomikos veiksnys, kuris ne tik lemia išteklių naudojimą, bet ir sukuria užstatytą aplinką. Tai tik keletas priežasčių, kodėl visame pasaulyje mokslininkai neseniai sukūrė procedūras, kuriomis nustatomas pastatų poveikis aplinkai. Šiame kontekste gyvavimo ciklo analizė (GCA) yra naudinga priemonė statiniams aplinkos požiūriu analizuoti. Šiame straipsnyje pateikiami rezultatai, gauti taikant GCA metodiką trims gyvenamiesiems pastatams. Kiekvienas išstudijuotas būstas, įsikūręs skirtingose urbanistinėse situacijose, skiriasi tipologiniu ir konstruktyviniu požiūriu. Straipsnyje aptariama statybos vietos, statybos žaliavų pasirinkimo svarba ir bendras jų poveikis aplinkai. Visi šie pastatai buvo suprojektuoti ir pastatyti Architektūros mokyklos Sevilijoje mokslininkų.


Raktiniai žodžiai: pastatų tvarumas; gyvavimo ciklo vertinimas; GCV; ekologinio projektavimo pastatai; konstrukcijų poveikis aplinkai

Keyword : sustainability in buildings, Life Cycle Assessment (LCA), building eco-design, environmental impacts of construction

How to Cite
Martínez, A. G., & Casas, J. N. (2012). Life cicle assesments of three dwellings in Andalusia (Spain): the significance of the regional context. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(2), 106-112. https://doi.org/10.3846/mla.2012.22
Published in Issue
May 11, 2012
Abstract Views
268
PDF Downloads
144
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.