Share:


Ecologization processes in society today: the challenge of globalization

Abstract

Negative impact on the environment made by human activity is discussed in this article as well as main problems caused by interaction with negative environmental changes. Ecologization conception and its evolution are analyzed chronologically. Key perspectives of scientific research in the ecologization field are determined; the context of today’s society is taken into account.


Article in Lithuanian.


Ekologizavimo procesai šiuolaikinės visuomenės gyvenime: globalizacijos iššūkiai


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas žmogaus poveikis aplinkai, pagrindinės neigiamų aplinkos pokyčių sąveikos sukeltos problemos, ekologizavimo samprata ir raida, darnus vystymasis, ekologizavimo poveikis ekonominiams pokyčiams. Nustatomos pagrindinės perspektyvios mokslinės kryptys ekologizavimo problemoms šiuolaikinės visuomenės kontekste spręsti.


Raktiniai žodžiai: ekologizavimas; darnus vystymasis; poveikis aplinkai

Keyword : ecologization, sustainable development, impact on the environment

How to Cite
Samoškienė, A. (2012). Ecologization processes in society today: the challenge of globalization. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(3), 224-229. https://doi.org/10.3846/mla.2012.36
Published in Issue
Jul 9, 2012
Abstract Views
319
PDF Downloads
216
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.