Share:


Attractiveness evaluation of investment in wind energy projects

Abstract

Last decade as prices of fossil energy resources were almost constantly going upwards, increasing flow of investments is directed to renewable energy resources. Development and application of green energy became one of priority objectives in many countries. While in the context of wind energy production Lithuania lags behind the EU average, its potential of wind energy usage has great perspective. In this article using random processes, cost-benefit and financial analysis, attractiveness of investment in wind energy projects is examined. Given the stochastic nature of wind energy and by looking into investment profitableness and risk factors, effectiveness of wind turbine is evaluated. Analysis showed that wind energy projects could be considered as having high profit-to-risk factor and should generate significant interest of investment community.


Article in Lithuanian.


Vėjo energetikos projektų investicinio patrauklumo vertinimas


Santrauka. Paskutiniuoju dešimtmečiu, nuolat brangstant iškastiniams energetiniams resursams, pasaulyje vis daugiau dėmesio ir investicijų skiriama atsinaujinantiems energetiniams ištekliams. Žaliųjų technologijų įsisavinimas ir diegimas tapo daugelio valstybių prioritetiniu tikslu. Pagal vėjo energijos naudojimą elektros energijai gaminti Lietuva atsilieka nuo ES vidurkio, nors konkurencingos vėjo energijos naudojimo potencialas yra daugiau kaip du kartus didesnis už potencialų elektros energijos vartojimą. Šiame straipsnyje, remiantis atsitiktinių procesų, sąnaudų ir naudos bei finansine analize, vertinamas vėjo energetikos projektų investicinis patrauklumas. Atsižvelgiant į stochastinę vėjo energetikos prigimtį, vėjo jėgainių efektyvumo požiūriu analizuojamas šios srities projektų pelningumas ir investicijų grąža. Atliktos analizės rezultatai rodo, kad vėjo jėgainių projektai pasižymi santykinai aukštu pelningumo ir rizikos santykiu ir turėtų būti patrauklūs investuotojams.


Raktiniai žodžiai: vėjo energetika; sąnaudų ir naudos analizė; atsitiktiniai procesai; investicijų grąža

Keyword : wind energy, cost-benefit analysis, random processes, investment return

How to Cite
Rudzkis, P., & Macijauskas, L. (2012). Attractiveness evaluation of investment in wind energy projects. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(3), 250-255. https://doi.org/10.3846/mla.2012.39
Published in Issue
Jul 9, 2012
Abstract Views
287
PDF Downloads
206
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.