Share:


Influence of engineering activities improvement on the industrial company’s economic results

Abstract

The article presents industrial company’s engineering activities in order to define that they stand out from other activities and engineers occupy an important role in product development process. Analysis of the data was carried out and it presented information about shaping the engineering activities, goals, objectives, responsibilities of engineers, their promoting methods, administrative efficiency and influence on the company’s economic results. At the end of the article we present ideas and schemes how to assess the activities of engineering and engineers from economic and social aspects.


Article in Lithuanian.


Inžinerinės veiklos tobulinimo įtaka pramonės įmonės ekonominiams rezultatams


Santrauka. Straipsnyje pateikiama, kaip pramonės įmonėje apibrėžti inžinerinę veiklą, kad ji išsiskirtų iš kitų veiklos rūšių, o inžinierius turėtų svarbų vaidmenį gaminių kūrimo procese. Atliktos analizės metu buvo surinkta ir pateikta informacija, nustatant inžinerinės veiklos tikslus, uždavinius, inžinierių pareigas, skatinimo metodus, administracinę atsakomybę ir įtaką įmonės ekonominiams rezultatams. Straipsnio pabaigoje pateikti siūlymai, kaip reikia vertinti inžinerinę veiklą ir patį inžinierių ekonominiu ir socialiniu aspektu.


Raktiniai žodžiai: inžinerinė veikla; inžinierius; gamybos procesas; ekonominiai rezultatai; vertinimo kriterijai

Keyword : engineering activities, engineers, manufacturing process, the economic results, assessment criteria

How to Cite
Mikalauskas, G., & Jančiauskas, B. (2012). Influence of engineering activities improvement on the industrial company’s economic results. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(3), 262-267. https://doi.org/10.3846/mla.2012.41
Published in Issue
Jul 9, 2012
Abstract Views
262
PDF Downloads
215
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.