Share:


Analysis of production funds efficiency in the country’s crane sector

Abstract

The article deals with methodological aspects of the production funds analysis. In this work the study of literature which examines the basic and transferable funds is presented. Much attention is paid to the analysis of basic production funds in the crane sector. Analysis of the basic production funds in the country’s crane sector is presented. Special attention is paid to the structure of the cranes park and crane utilization efficiency. In the analysis of basic production funds, the factors that impede the efficiency of production funds were established as follows: the greatest negative impact on basic production funds efficiency of businesses was in small tower crane fleet; a small range of tower cranes in the park is reducing the technical possibilities of the lease. Basing on the analysis and observation of tower cranes installation and dismantling, the poor supply of the parts for the work place, lack of competence and motivation of the support staff have been ascertained. After elimination of these factors it is possible to raise the efficiency of the main production funds.


Article in Lithuanian.


Gamybinių fondų efektyvumo analizė Respublikos kranų sektoriuje


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjami gamybinių fondų analizės metodiniai aspektai. Pateikta literatūros, nagrinėjančios pagrindinius ir apyvartinius fondus, studija. Daug dėmesio skiriama pagrindinių gamybinių fondų analizės specifikai kranų sektoriuje. Pateikta šalies kranų sektoriaus pagrindinių gamybinių fondų analizė. Daug dėmesio skiriama kranų parko struktūrai ir kranų naudojimo efektyvumui tirti. Išanalizavus pagrindinių gamybinių fondų veiksnius, trukdančius gamybinių fondų efektyvumui, nustatyta: didžiausią įtaką įmonių pagrindinių gamybinių fondų mažam efektyvumui daro nepakankamas kai kurių įmonių turimas bokštinių kranų parkas; mažas asortimentas bokštinių kranų parke mažina technines nuomos galimybes. Atlikus tyrimą, bokštinių kranų montavimo ir demontavimo stebėjimą, buvo nustatytas prastas detalių pateikimas į darbo vietą, pagalbinių darbuotojų kompetencijos trūkumas ir motyvacijos stoka. Pašalinus šiuos veiksnius, pagrindinių gamybinių fondų efektyvumas pakiltų.


Raktiniai žodžiai: gamybiniai fondai; pagrindiniai gamybiniai fondai; apyvartiniai gamybiniai fondai; efektyvumas; kranai; techninė paslauga

Keyword : production funds, the main production funds, revolving funds production, performance, cranes, technical service

How to Cite
Valėnaitė, E., & Zabielavičienė, I. (2012). Analysis of production funds efficiency in the country’s crane sector. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(3), 274-277. https://doi.org/10.3846/mla.2012.43
Published in Issue
Jul 9, 2012
Abstract Views
289
PDF Downloads
189
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.