Share:


Advertising model of residential real estate object in Lithuania

Abstract

Since the year 2000, during the period of economic growth, the real estate market has been rapidly expanding. During this period advertising of real estate objects was implemented using one set of similar channels (press advertising, Internet advertising, leaflets with contact information of real estate agents and others), however the start of the economic recession has intensified the competition in the market and forced companies to search for new advertising means or to diversify the advertising package. The article presents real estate property, as a product, one of the marketing components – including advertising, conclusions and suggestions based on conducted surveys and a model for advertising the residential real estate objects.


Article in Lithuanian.


Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto reklamos modelis Lietuvoje


Santrauka. Nuo 2000 m. ekonominio aktyvumo periodu Lietuvos nekilnojamojo turto (toliau – NT) rinka sparčiai augo. Šiuo laikotarpiu NT objektų reklama dažniausiai vartotojui buvo pateikiama panašiai (skelbimai spaudoje, reklama interneto svetainėse, informacinės skrajutės su NT agentų kontaktine informacija ir kt.), tačiau po kelerių metų ekonominės recesijos periodas dar kartą parodė, kad įmonės turi ieškoti naujų reklamos būdų arba diversifikuoti reklamos priemones. Straipsnyje pristatomos nekilnojamojo turto kaip prekės rinkodaros sudedamoji dalis – reklama, pateiktos anketinės apklausos išvados, pasiūlytas ir aprašytas gyvenamosios paskirties NT reklamos modelis Lietuvoje.


Raktiniai žodžiai: nekilnojamojo turto objektas; nekilnojamojo turto reklama; agentas

Keyword : real estate object, real estate advertising, agent

How to Cite
Mazaj, J. (2012). Advertising model of residential real estate object in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(3), 278-287. https://doi.org/10.3846/mla.2012.44
Published in Issue
Jul 9, 2012
Abstract Views
322
PDF Downloads
362
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.