Share:


The process of laying concrete and analysis of operations applying the lean approach

Abstract

The paper considers Lean philosophy ‘Just in Time’, a value stream map and total quality management principles applying them to the construction. In order to follow these principles, a case study was performed, thus observing and recording the process of laying concrete in three houses where a lower ground floor was casted employing fiber concrete. The collected data were required to fragment the process of laying concrete into smaller operations and examine each operation independently. The examination of operations was introduced in certain units of measurement – time, the number of workers, cubic meters of concrete used, space area, etc. This information helped with distinguishing useful operations from useless actions bringing no value to the product. The previously mentioned methods can be applied to useless operations to reduce their duration or even eliminate them. The main problem is the process of laying concrete splitting it into smaller operations, operation analysis and adaptation of Lean principles. The implementation of Lean system can reduce waste and increase the value of the final product.


Article in Lithuanian.


Betonavimo proceso ir operacijų analizė taikant LEAN metodiką


Santrauka. Straipsnyje supažindinama su Lean metodika, „kaip tik laiku“, vertės srauto žemėlapio ir visuotinės kokybės valdymo principais ir jų pritaikymu statyboje. Siekiant pritaikyti šiuos principus atliktas tyrimas stebint ir fiksuojant betonavimo procesą trijuose namuose, kai buvo betonuojamos cokolinių aukštų grindys fibrobetonu. Iš surinktų duomenų betonavimo procesą galima išskaidyti į atskiras operacijas ir nagrinėti kiekvieną atskirai. Tiriant operacijas buvo taikyti tam tikri matavimo vienetai – laikas, darbuotojų skaičius, kubiniai metrai betono, patalpų kvadratūra. Šie duomenys padėjo išskirti naudingas operacijas nuo vertės nekuriančių. Vertės nekuriančioms operacijoms galima pritaikyti anksčiau minėtus principus ir sumažinti jų trukmę arba visiškai panaikinti. Svarbiausia problema yra betonavimo proceso išskaidymas į operacijas, tų operacijų analizė ir Lean principų joms pritaikymas. Įdiegus Lean sistemą galima išvengti atliekų ir padidinti galutinio produkto vertę.


Raktiniai žodžiai: taupioji statyba; betonavimas; procesas; operacija; laikas; atliekos; ciklas; „kaip tik laiku“ principas; vertės srauto žemėlapis; visuotinės kokybės valdymas

Keyword : Lean construction, laying concrete, process, operation, waste, cycle, Just in Time, value stream map, total quality management

How to Cite
Gramauskas, V. (2012). The process of laying concrete and analysis of operations applying the lean approach. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 306-310. https://doi.org/10.3846/mla.2012.48
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
287
PDF Downloads
278
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.