Share:


Analysis of the strength of a reinforced concrete compressive column under the temperature of fire

Abstract

The article discusses principles calculating resistance of a reinforced concrete column to fire. The paper provides column calculation models, the main characteristics of materials and characteristic stress set points applying finite element program SolidWorks. A comparative analysis of stresses in the cross-section of the reinforced concrete column and the reinforced concrete column strengthened with a metallic shell is made.


Article in Lithuanian.


Gaisro temperatūros veikiamų gniuždomųjų gelžbetoninių kolonų įtempių skerspjūvyje pasiskirstymo analizė


Santrauka. Analizuojami gelžbetoninės kolonos atsparumo ugniai skaičiavimo principai. Pateikiami baigtinių elementų programa SolidWorks sudaryti kolonų skaičiuojamieji modeliai, pagrindinės medžiagų charakteristikos ir būdingi įtempių nustatymo taškai. Atliekama gelžbetoninės ir sustiprintos metaliniu apvalkalu gelžbetoninės kolonos įtempių skerspjūvyje lyginamoji analizė.


Raktiniai žodžiai: gelžbetoninė kolona; metalinis apvalkalas; temperatūra; gaisro temperatūra; įtempiai

Keyword : reinforced concrete column, metallic shell, temperature, fire temperature, stresses

How to Cite
Jokūbaitis, A., & Šneideris, A. (2012). Analysis of the strength of a reinforced concrete compressive column under the temperature of fire. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 320-325. https://doi.org/10.3846/mla.2012.50
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
265
PDF Downloads
200
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.