Share:


The impact of additive on the properties of fresh and hardened mortar

Abstract

This paper considers the impact of additives on the properties of mortar. For investigation purposes, two types of Portland cement (CEM II/A-LL 42.5 N and CEM I N (MA)), fine aggregate sand, lime, water and air-entraining and stabilizing additives were used. To determine the effects of additives on the mortar mix, the analysis of cone penetration into the mix, mortar mobility, water extraction out of mortar, density and flexural and compressive testing were conducted. When put into mortar, air-entraining and stabilizing additives changed structure. In this case, density and flexural and compressive strength of mortar are reduced.


Article in Lithuanian.


Priedo poveikis šviežio ir sukietėjusio skiedinio savybėms


Santrauka. Darbe nagrinėjamas priedo poveikis statybinio skiedinio savybėms. Tyrimams buvo naudojami dviejų rūšių portlandcementis (klinties portlandcementis CEM II/A-LL 42,5 N ir portlandcementis be mineralinių priedų CEM I 42,5 N), smulkusis užpildas smėlis, kalkės, vanduo ir priedas: orą įtraukiantis ir stabilizuojantis. Buvo atlikti šviežio skiedinio savybių tyrimai: kūgio įsmigimo į skiedinio mišinį, skiedinio pasklidimo, skiedinio mišinio vandens išsiskyrimo, šviežio skiedinio tankio ir sukietėjusio skiedinio lenkimo ir gniuždymo stiprumo tyrimai. Rezultatai parodė, kad daugiausia vandens reikia sunaudoti ruošiant skiedinius su portlandcemenčiu be priedo, o mažiausiai – su priedu. Paaiškėjo, kad skiedinių su mišriąja rišamąja medžiaga (portlandcementis su kalkių tešla) sklidumas yra didžiausias. Įdėjus priedo į skiedinį susidaro smulkios tolygiai pasiskirsčiusios poros ir sumažėja tankis. Tokiu atveju skiedinio bandinių lenkimo ir gniuždymo stipris yra mažesnis.


Raktiniai žodžiai: skiedinys; portlandcementis; slankumas; sklidumas; gniuždymo stipris; lenkimo stipris

Keyword : mortar, portland cement, mobility, flow characteristics, compressive strength, flexural strength

How to Cite
Šeputytė, J., & Kičaitė, A. (2012). The impact of additive on the properties of fresh and hardened mortar. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 335-339. https://doi.org/10.3846/mla.2012.52
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
269
PDF Downloads
154
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.