Share:


Partical shape evaluation before and after compression

Abstract

The paper investigates typical Baltic sea-shore sand along Klaipėda and diagnoses the level of particle crushing after different loading steps. An oedometer test is done applying to drained loose (e0 = 0,764) and dense (e0 = 0,604) sand. The used loading steps are 0,0; 200,0; 400,0; 600,0; 800,0 kPa. Investigation into the level of particle crushing is made conducting a sieve test employing spherical balls on the sieves of a different size. The sieve test is done following different loading levels. The results of the grading curve show that 800,0 kPa vertical stress does not crushes the particles of the oedometer sample. The analysis of the compression results of loose and dense sand shows that a determined immediate settlement of sample appears when vertical stress makes from 50,0 kPa to 120,0 kPa and where immediate settlement values do not belong to the density of the sand sample. For investigation purposes, the equipment and infrastructure of Civil Engineering Scientific Research Centre of Vilnius Gediminas Technical University were employed.


Article in Lithuanian.


Atskirų grunto dalelių formos kitimas prieš ir po spūdumo bandymo


Santrauka. Straipsnio tikslas – ištirti smėlinio grunto granuliometrinės sudėties kitimą atliekant skirtingų apkrovimo laipsnių spūdumo bandymus naudojant kompresinį aparatą ir pagal gautus spūdumo bandymus nustatyti staigių nuosėdžių ribas. Tyrimams atlikti naudotas Baltijos jūros pakrantės smėlis ties Klaipėdos pakrante. Spūdumo bandymams atlikti naudotas purus ir tankus gruntas. Grunto granuliometrinė sudėtis nustatyta prieš spūdumo bandymą ir po kiekvieno apkrovimo laipsnio, kad būtų galima tiksliai nustatyti, po kokio apkrovimo laipsnio vyksta atskirų grunto dalelių suirimas ir / arba nuskilimas. Sijojimo bandymai atlikti naudojant rutulio formos šratus ant skirtingo dydžio sijojimo sietų. Sieto analizės duomenys palyginti su sijojimo bandymo rezultatais, gautais nenaudojant rutulio formos šratų. Nustatyta staigių nuosėdžių atsiradimo riba tiek puriam, tiek tankiam gruntui, kuri yra nuo 50,0 kPa iki 120,0 kPa. Atliekant tyrimus buvo pasinaudota VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centro MTEP infrastruktūra.


Raktiniai žodžiai: dalelių suirimas; granuliometrinė sudėtis; sijojimo bandymas; odometras; spūdumo bandymas; staigūs nuosėdžiai; dalelių kompaktiškumas

Keyword : particle crushing, grading curve, sieve test, oedometer, compression test, immediate settlement, particle compaction

How to Cite
Skuodis, Šarūnas, & Kavrus, A. (2012). Partical shape evaluation before and after compression. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 340-345. https://doi.org/10.3846/mla.2012.53
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
252
PDF Downloads
133
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.