Share:


The problems of reducing exhaust gas emissions from ships

Abstract

The article analyzes the environmental impact of shipping and air pollution caused by ships. The paper presents the development of regulations on air pollution caused by ships and describes the efficiency of methods for reducing emissions.


Article in Lithuanian.


Laivo išmetamųjų dujų toksiškumo mažinimo problematika


Santrauka. Straipsnyje analizuojama jūrų transporto įtaka ekologiniam aplinkos disbalansui. Nagrinėjama laivo išmetamųjų dujų oro taršos problematika. Pateikiama oro taršos iš laivų reguliavimo raida. Išanalizuotas skirtingų toksiškumą mažinančių metodų efektyvumas.


Raktiniai žodžiai: MARPOL 73/78; vidaus degimo variklis (VDV); laivų emisija; išmetamųjų dujų toksiškumas

Keyword : MARPOL 73/78, internal combustion engine (ICE), emissions from ships

How to Cite
Panasiuk, I. (2012). The problems of reducing exhaust gas emissions from ships. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 366-369. https://doi.org/10.3846/mla.2012.58
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
273
PDF Downloads
644
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.