Share:


Application of Brown’s gas for a diesel engine running on rapeseed oil

Abstract

The article presents the analysis of possible applications of Brown’s gas to the diesel engine running on oil. The paper also contains a review of experimental works. The selected fuel combinations are as follows: diesel fuel, diesel fuel and Brown’s gas, oil (rapeseed oil) and oil and Brown’s gas. Test results have shown that an additional supply of Brown’s gas to the engine results in a decrease in the amounts of carbon monoxide (CO) and smoke level; however it increases the total emission of nitrous oxides (NOx). The supply of Brown’s gas at low engine load increases comparative effective fuel consumption and reduces high efficiency. Nevertheless, these performance indicators tend to improve at average engine load.


Article in Lithuanian.


Brauno dujų panaudojimas aliejumi veikiančiame dyzeliniame variklyje


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos Brauno dujų panaudojimo galimybės aliejumi veikiančiame dyzeliniame variklyje. Apžvelgti eksperimentiniai darbai. Pasirinkti šie degalų deriniai: dyzelinas, dyzelinas ir Brauno dujos, aliejus (pagamintas iš rapsų) bei aliejus ir Brauno dujos. Bandymo rezultatai rodo, kad varikliui papildomai tiekiant Brauno dujas, mažėja anglies monoksido (CO) kiekiai ir dūmingumas, bet didėja suminė azoto oksidų emisija (NOx). Brauno dujų panaudojimas esant mažoms variklio apkrovoms didina lyginamąsias efektyviąsias degalų sąnaudas ir mažina efektyvųjį naudingumo koeficientą, bet esant vidutinėms apkrovoms šie rodikliai gerėja.


Raktiniai žodžiai: dyzelinis variklis; aliejus; Brauno dujos; dyzelinas

Keyword : diesel engine, oil, Brown’s gas, diesel fuel

How to Cite
Rimkus, A., Ulickas, T., Pukalskas, S., Matijošius, J., & Stravinskas, P. (2012). Application of Brown’s gas for a diesel engine running on rapeseed oil. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 376-380. https://doi.org/10.3846/mla.2012.60
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
268
PDF Downloads
235
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.