Share:


Research on the process of biofuel injection

Abstract

The purpose of this research was to examine penetration peculiarities of rapeseed oil injected into the combustion chamber of a diesel engine. For conducting tests, a stand imitating conditions (air density) for the engine combustion chamber was designed. The analysis of pictures obtained using a fast recording camera determined fuel injection into the chamber volume and calculated the velocity of spray head. It was established that fuel spray of injected rapeseed oil proceeds deeper into the combustion chamber than that of mineral diesel fuel. The parameters of fuel spray are mainly influenced by injection pressure rather than by the density of compressed gases.


Article in Lithuanian.


Biodegalų išpurškimo proceso tyrimas


Santrauka. Šio darbo tikslas buvo ištirti į dyzelinio variklio degimo kamerą įpurškiamos rapsų aliejaus čiurkšlės kitimo ypatumus, lyginant su mineraliniu dyzelinu. Tyrimams sukonstruotas stendas, kuriame buvo imituojamos sąlygos (oro tankis), esančios variklio degimo kameroje. Analizuojant spartaus filmavimo vaizdo kamera gautus vaizdus, buvo išmatuotas degalų čiurkšlės įsiskverbimo į degimo kamerą dydis, apskaičiuotas čiurkšlės fronto judėjimo greitis. Nustatyta, kad įpurškiamo rapsų aliejaus čiurkšlė į degimo kamerą įsiskverbia giliau, negu mineralinio dyzelino čiurkšlė. Įpurškiamų degalų čiurkšlės parametrams didesnės įtakos turi įpurškimo slėgis nei aplinkos dujų tankis.


Raktiniai žodžiai: dyzelinis variklis; rapsų aliejus; dyzeliniai degalai; degalų čiurkšlės įsiskverbimo gylis

Keyword : diesel engine, rapeseed oil, diesel fuel, penetration of fuel spray

How to Cite
Skukauskaitė, B., & Mickevičius, T. (2012). Research on the process of biofuel injection. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 381-385. https://doi.org/10.3846/mla.2012.61
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
254
PDF Downloads
184
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.