Share:


Comparative research into multicomponent Camelina sativa and rapeseed methyl ester biofuels

Abstract

The article presents the results of comparative motor research on FAME biofuels using diesel engine VALMET 320 DMG. Energy (ηe, be) and environmental parameters (CO2, CO, NOx, HC, SM) of the engine were estimated. The obtained data on motor research into new biofuels show that the properties of Camelina sativa biofuels are as good as those observed in standardized rapeseed methyl ester biofuels. In case of using Camelina sativa biofuels blends VME and ZME at different engine loads, exhaust emissions from gas smoke could be reduced up to 10% and 30% accordingly comparing with mineral diesel. When the engine is fueled with tested biofuel blends, carbon monoxide emissions decrease by about 5–6%, and the factor for effective performance increases by approximately 4%. In all range of engine loads, an increase in nitrogen oxide emissions reaching 2–3% was observed. In all cases of using biofuel blends, carbon dioxide emissions keep close to the application of mineral diesel.


Article in Lithuanian.


Daugiakomponenčių Camelina sativa ir rapso metilesterio biodegalų palyginamieji tyrimai


Santrauka. Straipsnyje pateikiami RRME biodegalų palyginamųjų motorinių bandymų, kurie buvo atlikti dyzeliniame variklyje VALMET 320 DMG, rezultatai. Įvertinti variklio energetiniai (ηe, be) ir ekologiniai rodikliai (CO2, CO, NOX, HC, SM). Atliktų naujų biodegalų motoriniai tyrimų rezultatai rodo, kad naujų Camelina sativa biodegalų savybės nenusileidžia standartizuotiems rapso metilesterio biodegalų savybėms. Lyginant su mineraliniu dyzelinu, naudojant Camelina sativa biodegalų mišinius VME ir ZME, skirtingais variklio apkrovos režimais galima sumažinti išmetamųjų dujų dūmingumą atitinkamai iki 10 % ir 30 %. Varikliui dirbant bandomaisiais biodegalų mišiniais, buvo pasiektas 5–6 % anglies monoksido emisijos sumažėjimas ir 4 % naudingo veikimo koeficiento padidėjimas. Visame variklio apkrovos diapazone stebimas 2–3 % azoto oksidų emisijos padidėjimas. Anglies dioksido emisija visais biodegalų naudojimo atvejais išlieka artima mineralinio dyzelino naudojimui.


Raktiniai žodžiai: dyzelinis variklis; biodegalai; Camelina sativa; rapso metilesteris

Keyword : diesel engine, biofuels, Camelina sativa, rapeseed methyl ester

How to Cite
Žaglinskis, J., Rapalis, P., & Daukšys, V. (2012). Comparative research into multicomponent Camelina sativa and rapeseed methyl ester biofuels. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 391-396. https://doi.org/10.3846/mla.2012.63
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
244
PDF Downloads
138
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.