Share:


Impact of the road profile on vehicle deceleration

Abstract

The article analyzes the impact of the longitudinal road profile on the efficiency of car braking estimated applying deceleration value. Different formulas are used for theoretical calculations, and therefore experimental brakes in different road slopes were performed to obtain the most accurate results. Deceleration, as one of the most important safety parameters, depends on the technical condition of the braking system, road conditions and structural and dynamic properties of the other car. Road alignments can significantly affect car manageability, because of weight transfer and extra track resistance, which may change the overall balance of the car and affect the nature of dynamic characteristics that may vary from certain critical values. The results of corrections to deceleration dependence on the road profile can be used for investigating traffic accidents, optimizing traffic control arrangements and implementing advanced systems for automotive active safety.


Article in Lithuanian.


Išilginio kelio profilio įtaka automobilio lėtėjimo pagreičiui


Santrauka. Straipsnyje analizuojama kelio išilginio profilio įtaka automobilio stabdymo efektyvumui, kuris įvertinamas lėtėjimo pagreičio reikšme. Atliekant teorinius skaičiavimus taikomos skirtingos formulės, todėl siekiant gauti kuo tikslesnius rezultatus, buvo atliekami eksperimentiniai stabdymai skirtingo nuolydžio keliuose. Lėtėjimo pagreitis, kaip vienas svarbiausių eismo saugumo parametrų, priklauso nuo stabdžių sistemos techninės būklės, kelio sąlygų ir nuo kitų automobilio konstrukcinių ir dinaminių ypatybių. Išilginis kelio profilis gali gerokai paveikti automobilio valdomumą, nes vyksta svorio persislinkimas, atsiranda papildomos kelio varžos, dėl ko pasikeičia bendras automobilio balansas ir nuo tam tikrų kritinių reikšmių keičiasi dinaminių charakteristikų pobūdis. Patikslinus lėtėjimo pagreičio priklausomybę nuo išilginio kelio profilio, rezultatai gali būti pritaikomi tiriant eismo įvykius, optimizuojant eismo reguliavimo priemonių veikimą, diegiant pažangias automobilių aktyviosios saugos sistemas.


Raktiniai žodžiai: išilginis kelio profilis; lėtėjimo pagreitis; stabdymo jėga; svorio persislinkimas; eismo saugumas

Keyword : longitudinal road profile, deceleration, braking force, weight transfer, traffic safety

How to Cite
Žuraulis, V. (2012). Impact of the road profile on vehicle deceleration. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 403-407. https://doi.org/10.3846/mla.2012.65
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
275
PDF Downloads
204
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.