Share:


Experimental investigation into noise insulation of straw and reeds

Abstract

Sound insulation is mainly affected by the mass or density of the wall. Therefore, in order to compare their effectiveness depending on thickness, the specimens of the same density have been made. Sound insulation also depends on sound frequency, and therefore frequency dependent analysis has been conducted. Considering all positions of thickness, the effectiveness of sound reduction has been dispersed with deep dips in some specific frequencies. Besides, the effectiveness of straw and different configurations of reeds has been compared with respect to frequency bands.


Article in English.


Šiaudų ir nendrių triukšmo izoliacijos eksperimentiniai tyrimai


Santrauka. Ieškoma vis naujų akustinių problemų sprendimo būdų. Tyrinėjamos naujos ir pamirštos medžiagos, kurių apdorojimo procesas galėtų būti darnus aplinkai. Natūralių atliekinių medžiagų panaudojimas gali būti tvarus sprendimas. Nendrės, apaugančios ežerų, upių ir marių krantus, gali būti pjaunamos natūraliai išdžiūvusios žiemą ir naudojamos kaip konstrukcinė, šilumos izoliacinė arba garso sugerties medžiaga. Šis tyrimas siekė nustatyti šiaudų ir nendrių kaip triukšmo izoliavimo medžiagų galimybes. Triukšmo slopinimo kameroje tirti vienodo tankio (88, 125, 164 kg/m3) skirtingų storių (5, 10, 15, 20 cm) šiaudų ir nendrių bandiniai. Nendrių bandiniai turėjo ryškų rezonanso efektą žemų dažnių srityje. Šiaudų bandiniai efektyviausiai sumažino garso lygį žemų dažnių srityje. Garso lygio sumažėjimo vertės augo didėjant bandinio storiui ir pasiekė 43 dB 3150 Hz srityje 20 cm pailgų nendrių bandinyje.


Raktiniai žodžiai: garso lygio sumažėjimas; triukšmo slopi­nimo kamera; šiaudai; nendrė; tvari medžiaga

Keyword : noise insulation, reduction in sound level, noise suppression chamber, straw, reeds, sustainable material

How to Cite
Deveikytė, S., Mažuolis, J., & Vaitiekūnas, P. (2012). Experimental investigation into noise insulation of straw and reeds. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(5), 415-422. https://doi.org/10.3846/mla.2012.67
Published in Issue
Dec 31, 2012
Abstract Views
278
PDF Downloads
135
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.