Share:


Research into noise generated by domestic appliances in the anechoic chamber

Abstract

Loud noise has a negative impact on the entire body, especially on listening. We can hear daily noise everywhere – in the street, at work or at home. The Department of Environmental Protection of Vilnius Gediminas Technical University has adjusted an anechoic chamber adapted for suppressing sound. Under the above introduced conditions, 15 appliances (5 vacuum cleaners, 5 hair dryers and 5 shaving machines) have been tested. Equivalent sound pressure level of the vacuum cleaner has varied from 66 dBA to 83 dBA, that of the hair dryer has made from 64 dBA to 70 dBA and for the shaving machine – from 39 to 56 dBA.


Article in Lithuanian.


Buitinių prietaisų skleidžiamo triukšmo tyrimai triukšmo slopinimo kameroje


Santrauka. Straipsnyje aptariamas triukšmo keliamas neigiamas poveikis žmogaus organizmui. Paaiškinamos triukšmo bei buitinio prietaiso sąvokos. Pateikiama informacija nuo kokio lygio triukšmas laikomas pavojingu žmogaus sveikatai. Vilniaus Gedimino technikos universiteto aplinkos apsaugos katedroje, specialiai tam pritaikytoje triukšmo slopinimo kameroje atliktas tyrimas su 15 buitinių prietaisų (5 dulkių siurbliais, 5 plaukų džiovintuvais, bei 5 barzdaskutėmis). Nustatytas šių buitinių prietaisų ekvivalentinis, maksimalus bei minimalus keliamo triukšmo lygis. Visų prietaisų triukšmo lygis pateikiamas 1/1 oktavos dažnių juostose (63 Hz –16 kHz). Lyginami gauti buitinių prietaisų triukšmo tyrimo rezultatai. Dulkių siurblių ekvivalentinis triukšmo lygis siekia nuo 66 dBA iki 83 dBA, plaukų džiovintuvų – nuo 64 dBA iki 70 dBA, barzdaskučių – nuo 39 dBA iki 56 dBA.


Raktiniai žodžiai: triukšmas; buitinis prietaisas; triukšmo poveikis; triukšmo slopinimo kamera; garso lygio matuoklis

Keyword : noise, domestic appliances, noise effect, anechoic chamber

How to Cite
Žukauskienė, A., & Grubliauskas, R. (2012). Research into noise generated by domestic appliances in the anechoic chamber. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(5), 441-447. https://doi.org/10.3846/mla.2012.71
Published in Issue
Dec 31, 2012
Abstract Views
303
PDF Downloads
506
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.