Share:


Investigation and assessment of 40K accumulation in the segments of an ordinary carrot (Daucus carota L.) and Red Beet (Beta vulgaris L.)

Abstract

The article deals with an alteration in specific activity and transfer factor of naturally occurring radionuclide 40K from soil with a loamy structure to the segments of root vegetables – an ordinary carrot (Daucus carota L.) and red beet (Beta vulgaris L.). The paper establishes the specific activity of 40K in soil and vegetable segments and evaluates transfer factors (TF). The obtained data show that the transfer factor of naturally occurring radionuclide 40K from soil to the segments of the ordinary carrot (Daucus carota L.) varied from 0,28 to 0,99 while that of the red beet (Beta vulgaris L.) – from 0,53 to 0,96. The results of the study could be used for estimating 40K transfer in the system “soil-plant” and accumulation of radionuclide in composting garden waste.


Article in Lithuanian.


40K Kaupimosi paprastosios morkos (Daucus carota L.) ir raudonojo burokėlio (Beta vulgaris L.) segmentuose tyrimas ir vertinimas


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama gamtinės kilmės radionuklido 40K savitojo aktyvumo ir pernašos faktoriaus kaita iš turinčių priemolio struktūrą dirvožemių į šakniavaisinių daržovių – paprastųjų morkų (Daucus carota L.) ir raudonųjų burokėlių (Beta vulgaris L.) – segmentus. Nustatytas savitasis 40K aktyvumas dirvožemyje ir daržovių segmentuose, įvertinti pernašos (PF) faktoriai. Gauti duomenys rodo, kad gamtinės kilmės radionuklido 40K pernašos faktorius iš dirvožemio į paprastosios morkos (Daucus carota L.) segmentus kito nuo 0,28 iki 0,99, o į raudonojo burokėlio (Beta vulgaris L.) – nuo 0,53 iki 0,96. Remiantis eksperimentinių tyrimų duomenimis bei atsižvelgiant į vykdomos veiklos radioaktyviąją dirvožemio užtaršą, galima įvertinti 40K pernašą dirvožemis-augalas sistemoje bei kaupimąsi daržininkystės atliekose.


Raktiniai žodžiai: 40K; šakniavaisiai; paprastoji morka (Daucus carota. L); raudonasis burokėlis (Beta vulgaris L.); savitasis aktyvumas; pernašos faktorius; dirvožemis; priemolis

Keyword : 40K, root vegetables, ordinary carrot (Daucus carota L.), red beet (Beta vulgaris L.), specific activity, transfer factor, soil, clay loam

How to Cite
Mikalauskienė, R., & Butkus, D. (2012). Investigation and assessment of 40K accumulation in the segments of an ordinary carrot (Daucus carota L.) and Red Beet (Beta vulgaris L.). Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(5), 468-472. https://doi.org/10.3846/mla.2012.75
Published in Issue
Dec 31, 2012
Abstract Views
298
PDF Downloads
116
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.