Share:


Modelling the size of seasonal thermal storage in the solar district heating system

Abstract

The integration of a thermal storage system into the solar heating system enables to increase the use of solar thermal energy in buildings and allows avoiding the mismatch between consumers’ demand and heat production in time. The paper presents modelling a seasonal thermal storage tank various sizes of which have been analyzed in the district solar heating system that could cover a part of heat demand for the district of individual houses in Vilnius. A biomass boiler house, as an additional heat source, should allow covering the remaining heat demand. energyPRO software is used for system modelling. The paper evaluates heat demand, climate conditions and technical characteristics.


Article in Lithuanian.


Sezoninės šilumos akumuliacinės talpyklos tūrio modeliavimas centralizuotoje saulės šildymo sistemoje


Santrauka. Šilumos akumuliavimo sistemos integracija į saulės šildymo sistemą suteikia galimybę padidinti Saulės šiluminės energijos panaudojimą pastatuose, nes tai leidžia išvengti vartotojų poreikio ir šilumos gamybos nesutapimo laike. Šiame darbe modeliuojama sezoninė šilumos akumuliacinė talpykla, analizuojami įvairūs jos dydžiai centralizuotoje saulės šildymo sistemoje. Nagrinėjama sistema galėtų užtikrinti dalį individualių namų mikrorajono, esančio Vilniuje, šilumos poreikių. Kaip papildomas šilumos šaltinis modeliuojama biokuro katilinė, kuri leistų užtikrinti likusią šilumos poreikių dalį. Modeliavimas atliekamas energyPRO programa įvertinant pastatų poreikius, klimatines sąlygas ir technologines įrenginių charakteristikas.


Raktiniai žodžiai: sezoninis akumuliavimas; akumuliacinė talpykla; saulės šildymo sistema; modeliavimas

Keyword : seasonal storage, storage tank, solar heating system, modelling

How to Cite
Streckienė, G., & Bagdonaitė, S. (2012). Modelling the size of seasonal thermal storage in the solar district heating system. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(5), 499-506. https://doi.org/10.3846/mla.2012.80
Published in Issue
Dec 31, 2012
Abstract Views
275
PDF Downloads
371
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.