Share:


Research into the influence of the acoustic field on the efficiency of removing aerosols

Abstract

The paper presents the methods for reducing harmful aerosols from galvanic baths polluting the environment under conditions when air flow helps in forming an acoustic field above the bath. The findings show that the level of air humidy is the lowest when aerosols are removed with the help of a side exhauster. Side effects on acoustic coagulation may occur. Aerosol coagulates when elevated above the liquid and returns to liquid not dispersed in the evironment. The article introduces active suckers in accordance to their form and effectiveness collecting pollutants. The dependence of humidity on temperature is analyzed under the impact of external factors such as sucking, blowing and sucking or blowing, sucking and an acoustic field. The paper also discusses data on the dependence of sound pressure and looks at the level of frequency distribution.


Article in Lithuanian.


Akustinio lauko įtakos aerozolio šalinimo efektyvumui tyrimas


Santrauka. Atliktas kenksmingų garų (aerozolio), patenkančių į aplinką nuo galvaninių vonių, tyrimas, kai jiems šalinti naudojamas aktyvintasis šoninis siurbtuvas su oro srautu, kuris suformuoja akustinį lauką virš vonios. Parodyta, kad oro drėgnumas kinta nereikšmingai esant skysčio temperatūroms iki 85 ºC, kai kartu su siurbimu naudojami aeroakustiniai srautai, dėl kurių pasireiškia akustinė koaguliacija. Nustatyta, kad aerozoliui pakilus virš skysčio, vyksta koaguliacija, ir jis, nepasklidęs į aplinką, sugrįžta į skystį. Aptariami aktyvintieji šoniniai siurbtuvai pagal formą ir efektyvumą surenkant teršalus. Analizuojama drėgnumo priklausomybė nuo skysčio temperatūros, veikiant išoriniams veiksniams: siurbimui; siurbimui ir pūtimui; siurbimui, pūtimui ir akustiniam laukui. Atlikta sukuriamo akustinio lauko parametrų analizė: garso slėgio intensyvumo ir garso slėgio lygio pasiskirstymas dažnio srityje.


Raktiniai žodžiai: siurbtuvas; akustinis laukas; aerozolis

Keyword : exhauster, acoustic field, aerosol

How to Cite
Stukaitė, L., Tetsman, I., & Vekteris, V. (2013). Research into the influence of the acoustic field on the efficiency of removing aerosols. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(6), 537-540. https://doi.org/10.3846/mla.2012.87
Published in Issue
Feb 4, 2013
Abstract Views
250
PDF Downloads
143
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.