Share:


Theoretical questions of applying smart materials for microactuators

Abstract

The article provides an overview of smart magnetic materials, including the essential properties of smart magnetic liquid materials and discusses the main operating modes of these materials. Theoretical calculations have disclosed changes in the behavior of the magnetorheological fluid determined under the influence of an external magnetic field of the microactuator. Finally, the paper presents the results and conclusions of the conduced experiments.


Article in Lithuanian.


Teoriniai išmaniojo skysčio taikymo mikropavaroms klausimai


Santrauka. Darbe apžvelgtos išmaniosios magnetinės medžiagos, pateiktos pagrindinės išmaniųjų magnetinių skysčių charakteristikos, aptarti pagrindiniai šių medžiagų darbo režimai. Teoriniais skaičiavimais nustatyta mikropavaroje veikiančio magnetoreologinio skysčio savybių kitimo priklausomybė nuo išorinio magnetinio lauko. Darbe pateikti tyrimo metu gautų rezultatų grafikai ir išvados.


Raktiniai žodžiai: magnetoreologinis skystis; mikropavaros; eksperimentinis tyrimas

Keyword : magnetorheological fluid, microactuator, experimental research

How to Cite
Klevinskis, A., Bučinskas, V., & Daujotas, L. (2013). Theoretical questions of applying smart materials for microactuators. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(6), 541-545. https://doi.org/10.3846/mla.2012.88
Published in Issue
Feb 4, 2013
Abstract Views
247
PDF Downloads
196
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.