Share:


Research on vibration isolation systems used in laser and nanotechnologies

Abstract

The paper discusses the efficiency of a vibration isolation system made of the optical table and two negative-stiffness tables and considers excitation referring to harmonic and nonharmonic methods in the frequency range of 0,2–110 Hz. The article reviews the types and sources of vibrations and types of vibration isolation systems, including those of negative-stiffness. The paper also presents the methodology of experimental tests and proposes research on vibration transmissibility. A composite system consisting of two vibration isolation table having negative stiffness and an air table has been tested. The results and conclusions of experimental analysis are suggested at the end of the article.


Article in Lithuanian.


Vibroizoliacinių sistemų, naudojamų lazerinėse ir nanotechnologijose, tyrimai


Santrauka. Nagrinėjama vibroizoliacinės sistemos, sudarytos iš optinio stalo ir dviejų neigiamo standumo staliukų, efektyvumas žadinant harmoniniu ir neharmoniniais būdais 0,2–110 Hz diapazone. Aprašyta eksperimentinių tyrimų atlikimo metodika ir atlikti virpesių perduodamumo tyrimai. Ištirta sudėtinė sistema, sudaryta iš dviejų neigiamo standumo virpesių izoliavimo staliukų ir optinio stalo. Nustatytos vibracijų slopinimo charakteristikos. Pateikti eksperimentų metu gauti rezultatai ir išvados.


Raktiniai žodžiai: vibroizoliacinės sistemos; neigiamas standumas; virpesiai; žemieji dažniai; perduodamumas

Keyword : vibroisolation systems, negative stiffness, low frequency, transmissibility

How to Cite
Kuncė, J., & Jurevičius, M. (2013). Research on vibration isolation systems used in laser and nanotechnologies. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(6), 559-563. https://doi.org/10.3846/mla.2012.92
Published in Issue
Feb 4, 2013
Abstract Views
250
PDF Downloads
147
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.