Share:


Quality analysis of cutting steel using laser

Abstract

The article explores the quality dependence of the edge surface of steel C45 LST EN 10083-1 obtained cutting the material using laser on different cutting regimes and variations in the thickness of trial steel. The paper presents the influence of the main modes of laser cutting equipment Trulaser 3030, including cutting speed, pressure, angle and the thickness of the surface on the quality characteristics of the sample. The quality of the edge after laser cutting is the most important indicator influencing such technological spread in industry worldwide. Laser cutting is the most popular method of material cutting. Therefore, the article focuses on cutting equipment, cutting defects and methods of analysis. Research on microstructure, roughness and micro-toughness has been performed with reference to edge samples. At the end of the publication, conclusions are drawn.


Article in Lithuanian.


Plieno pjovimo lazeriu kokybės tyrimas


Santrauka. Straipsnyje tiriama plieno C45 LST EN 10083-1 lazerinio pjovimo metu gautos briaunos paviršiaus kokybės priklausomybė nuo skirtingų pjovimo režimų ir bandomojo plieno storio pokyčio. Straipsnyje pateikta: pagrindinių lazerinio pjovimo režimų – pjovimo greičio, slėgio, kampo ir pjaunamojo paviršiaus storio – įtaka kokybinėms bandinio charakteristikoms. Tyrimo metu išryškėjo, kad, didinant darbinių dujų slėgį nuo 0,5 iki 0,9 Mpa, skirtumas tarp bandinių nuokrypio nuo aukščio reikšmių siekia iki 0,26 mm. Pjaunant 6 mm storio plieną, pasiekiamas didžiausias pjaunamos briaunos kietumas – 575 HV.


Raktiniai žodžiai: pjovimas; lazeris; kokybė; plienas; tyrimai

Keyword : cutting, laser, quality, steel, investigations

How to Cite
Markovič, V. (2013). Quality analysis of cutting steel using laser. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(6), 569-572. https://doi.org/10.3846/mla.2012.94
Published in Issue
Feb 4, 2013
Abstract Views
283
PDF Downloads
130
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.