Share:


Influence of cutting parameters on the surface roughness and hole diameter of drilling making parts of alluminium alloy

Abstract

The article researches the drilling process of an aluminium alloy. The paper is aimed at analyzing the influence of cutting speed, feed and hole depth considering hole diameter and hole surface roughness of aluminum alloy 6082 in the dry drilling process and at making empirical formulas for cutting parameters. The article also describes experimental techniques and equipment, tools and measuring devices. Experimental studies have been carried out using different cutting parameters. The obtained results have been analyzed using computer software. According to the existing techniques for measuring, surface roughness and hole diameters have been measured, empirical models have been created and the results of the conducted experiments have been inspected. The findings and recommendations are presented at the end of the work.


Article in Lithuanian.


Pjovimo parametrų įtaka gręžiamų skylių skersmenims ir paviršių šiurkštumui gaminant detales iš aliuminio


Santrauka. Nagrinėjamas aliuminio gręžimo procesas. Darbo tikslai – išnagrinėti pjovimo greičio, pastūmos ir skylės gylio įtaką gręžiamų skylių skersmenims ir paviršių šiurkštumui aliuminio lydinio 6082 sausojo gręžimo proceso metu bei sudaryti empirines formules pjovimo parametrams nustatyti. Analizuojamas gręžimo procesas. Aprašyta eksperimento metodika, naudota įranga, įrankiai ir matavimo prietaisai. Naudojant skirtingus pjovimo parametrus buvo atlikti eksperimentiniai tyrimai. Gauti rezultatai buvo analizuojami pasitelkiant kompiuterinę programinę įrangą. Pagal jau sukurtas matavimo metodikas buvo matuojamas skylių paviršių šiurkštumas ir skersmenys. Sukurti empiriniai modeliai ir atlikti patvirtinamieji jų patikrinimo eksperimentai. Pateiktos išvados ir rekomendacijos.


Raktiniai žodžiai: aliuminis 6082; gręžimas; pastūma; paviršiaus šiurkštumas; pjovimo greitis; skylės skersmuo

Keyword : aluminum 6082, drilling, cutting speed, feed rate, hole diameter, surface roughness

How to Cite
Stasiūnas, A., & Jurevičius, M. (2013). Influence of cutting parameters on the surface roughness and hole diameter of drilling making parts of alluminium alloy. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(6), 579-582. https://doi.org/10.3846/mla.2012.96
Published in Issue
Feb 4, 2013
Abstract Views
276
PDF Downloads
233
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.