Share:


Investigation into the accuracy of colours reproduced by the ricoh printer

Abstract

The paper investigates the reproduction accuracy of Ricoh Aficio colour 3006 printer. The study has been conducted analyzing four-color (CMYK) gradation curves – the compliance of zonal absorbance with standard references and printing stability of gradation scales. The obtained colours have been measured spectrophotometrically determining the coordinates of colours CIE L*a*b* and differences in colours ΔE. Eight printing regimes and their settings have been examined. It has been found that the printer Ricoh has inaccurately colour grading. However, the quality of colour reproduction is sufficient for printing data not requiring high accuracy of colour reproduction. Colour grading significantly differs from the theoretical approaches, though some regimes (Gamma, Brightness, CMYK simulation) allows achieving theoretical values. Despite the high inaccuracy of gradation, differences in colour are not high enough due to corrections made by software.


Article in Lithuanian.


Spausdintuvo „Ricoh“ spalvų reprodukavimo tikslumo tyrimas


Santrauka. Darbe tirtas spalvinio spausdintuvo ,,Ricoh Aficio 3006“ spalvų atgaminimo tikslumas. Tyrimas atliktas analizuojant keturių spalvų (CMYK) gradacines kreives – zoninių optinių tankių atitiktį etalonui ir gradacinių skalių spausdinimo stabilumą pagal zoninių optinių tankių verčių sklaidą. Spalvų iškraipymas tirtas spektrofotometriniu metodu nustatant spalvų CIE L*a*b* koordinates ir spalvų skirtumus ΔE lyginant su etalonu. Tyrimai atlikti esant 8 spausdinimo režimams ir keičiant tų režimų nustatymus. Nustatyta, kad spausdintuvas „Ricoh“ spalvas atkuria netiksliai, tačiau spalvų atgaminimo kokybė patenkinama, esant spalvų reprodukavimo aukštos kokybės nereika­laujantiems darbams. Spalvų gradacijos gerokai skiriasi nuo teorinių, bet kai kurie režimai („Gamma“, „Brightness“, „CMYK Simulation“) leidžia atspaudų gradacijas priartinti prie teorinių. Nepaisant didelių gradacinių skirtumų visų spalvų skir­tumas lyginant su teoriniu nėra didelis galimai dėl spausdintuvo programinio spalvų koregavimo.


Raktiniai žodžiai: „Ricoh Afficio 3006“; spalvų gama; reprodukavimas; spalvų koordinatės; spektrometrija; spalvų skirtumas

Keyword : Ricoh Afficio 3006, colour gamut, reproduction, colour space

How to Cite
Gedvila, A., & Sidaravičius, J. (2013). Investigation into the accuracy of colours reproduced by the ricoh printer. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(6), 583-587. https://doi.org/10.3846/mla.2012.97
Published in Issue
Feb 4, 2013
Abstract Views
271
PDF Downloads
120
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.