Share:


Research on the effectiveness of aerators

Abstract

In biological wastewater treatment plants, the right selection of an aerator is one of the most important elements. The choice of the aerator must take in account its performance – dissolved oxygen content per unit of energy consumed, oxidative capacity and supply of the required amount of air so that the required concentration of oxygen is saturated properly. The experiments have been conducted carefully examining the efficiency of the selected deep–cavitation aerator operating without the aerator tip or with attached two and three–blade tips. The performed investigation included air dispersion methods of opposite ejecting for determining air flow, flow pressure and dependence of vibration on different placement of the aerator under varying positions of corners. It has been established that compared to air ejecting flow, changes in pressure and vibration are most significantly influenced by a deep–cavitation aerator having a three–blade tip.


Article in Lithuanian.


Aeratorių efektyvumo tyrimas


Santrauka. Biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose tinkamo aeratoriaus parinkimas yra vienas iš svarbiausių elementų. Parenkant aeratorių reikia atsižvelgti į jo darbo efektyvumą – ištirpinamą deguonies kiekį, tenkantį suvartotos energijos vienetui, oksidacinį pajėgumą ir reikiamą tiekti oro kiekį, kad būtų prisotintos nuotekos deguonimi iki reikiamos koncentracijos. Bandymai atlikti tiriant pasirinkto giluminio kavitacinio aeratoriaus veikimo efektyvumą be antgalio ir prie aeratoriaus pritvirtinus dviejų ir trijų menčių antgalius. Tyrimo metu taikant priešpriešinio srauto ežektoriaus oro dispergavimo metodus, buvo siekiama nustatyti ežektoriaus oro debitą, srauto slėgį ir vibracijos pokyčio priklausomybę nuo aeratoriaus padėties esant skirtingiems aeratoriaus statymo kampams. Nustatyta, kad lyginant pagal ežektoriaus oro debitą, slėgio ir vibracijos pokytį efektyviausiai veikia giluminis kavitacinis aeratorius su trijų menčių antgaliu.


Raktiniai žodžiai: giluminis kavitacinis aeratorius; efektyvumas; priešpriešinis srautas

Keyword : deep–cavitation aerator, efficiency, opposite–flow

How to Cite
Leonavičius, V. (2013). Research on the effectiveness of aerators. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(6), 588-592. https://doi.org/10.3846/mla.2012.98
Published in Issue
Feb 4, 2013
Abstract Views
272
PDF Downloads
206
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.