Share:


Research on dynamic parameters and position accuracy of pneumatics muscles

Abstract

The article deals with pneumatic muscle MAS-20-200N-AA-MC-O, its dynamic properties and positioning accuracy as well as overviews experimental and theoretical works. The paper introduces the diagrams of vibration acceleration, discusses displacement dependence on pressure and load and presents a diagram of speed dependence on operating pressure. Vibroacceleration has been measured employing two accelerometers. Measurements have been carried out in three mutually perpendicular directions: x, y and z. The most important one is direction z, because this way the muscle performs a valuable displacement along the axis of the muscle, since this direction is the movement of the working muscle.


Article in Lithuanian.


Pneumatinių raumenų dinaminių parametrų ir pozicionavimo tikslumo tyrimai


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas pneumatinis raumuo MAS-20-200N-AA-MC-O, jo dinaminės savybės ir pozicionavimo tikslumas. Apžvelgti eksperimentiniai ir teoriniai darbai. Pateikti vibracijų pagreičių grafikai, poslinkio priklausomybės nuo slėgio ir nuo apkrovos, pateikta grafinė greičio priklausomybė nuo darbinio slėgio. Vibracijų pagreitis matuojamas dviem akcelerometrais. Matavimai atliekami trimis tarpusavyje statmenomis kryptimis: x, y, z. Svarbiausia laikoma z kryptis, nes jos kryptimi raumuo atlieka naudingą poslinkį, einantį išilgai raumens ašies, ši kryptis yra darbinis raumens judesys.


Raktiniai žodžiai: pneumatinis dirbtinis raumuo; vibracijų pagreitis; amplitudė; dažnis; pozicionavimo tikslumas

Keyword : pneumatic artificial muscles, vibration acceleration, amplitude, frequency, positioning accuracy

How to Cite
Sadovskij, E., Prokopovič, V., & Mokšin, V. (2013). Research on dynamic parameters and position accuracy of pneumatics muscles. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(6), 593-598. https://doi.org/10.3846/mla.2012.99
Published in Issue
Feb 4, 2013
Abstract Views
251
PDF Downloads
133
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.