Share:


Problems of bituminous membranes welded seams

Abstract

Durability of roofs has been increased by using polymer modified bituminous materials. But increased number of roofs permeability from polymer-modified roofing membranes argue about serious problems in lap joints durability of roofing membranes. By analysing this problem were overlooked the bituminous roofing membranes history and their characteristics. This research analysed the mechanism of seams formation and impact of welding technology on properties of durability and maintenance such as strength, thickness, appearance of not welded places and seams permeability. There was made overlook of worlds literature and experience. Also there were found the basic roofing membranes lap joints welding problems. The main additional parameters for seams evaluation were defined: the final thickness of seams, seams permeability, appearance of not welded places. The solutions were suggested for the further investigations of these parameters.


Article in Lithuanian.


Prilydomųjų medžiagų suklijavimo siūlių problemos


Santrauka. Prilydomųjų bituminių polimerinių medžiagų naudojimas ritininiams sutapdintiems stogams įrengti padidino šių stogų ilgaamžiškumą, tačiau. padidėjęs nusiskundimų skaičius dėl naujų stogų iš prilydomųjų medžiagų pratekėjimo byloja apie rimtas problemas dėl tokių stogų siūlių patikimumo. Analizuojant šią problemą, buvo apžvelgta prilydomųjų medžiagų istorija ir jų savybės, išnagrinėtas siūlių formavimosi mechanizmas ir klijavimo technologijos įtaka siūlių eksploatacinėms savybėms – stiprumui, storiui, nepriklijuotų vietų atsiradimui, siūlių pralaidumui. Buvo atlikta pasaulinės literatūros ir praktikos apžvalga. Nustatytos pagrindinės stoginių prilydomųjų medžiagų suklijavimo siūlių problemos. Siūlių kokybei vertinti yra pasiūlyti šie papildomi rodikliai – galutinis siūlės storis, siūlių pralaidumas, nepriklijuotų vietų skaičius. Pateikti pasiūlymai tolimesniems šių rodiklių tyrimams.


Raktiniai žodžiai: sutapdinti stogai, siūlės pralaidumas, stogų defektai, siūlės storis, juostų klijavimas, prilydomoji medžiaga, stiprumas, patikimumas.

Keyword : flat roof, seams permeability, roofing/lap joints, seams thickness, stripe gluing, melted material, bituminous seam, strength, durability

How to Cite
Peleckis, K. (2011). Problems of bituminous membranes welded seams. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 45-50. https://doi.org/10.3846/mla.2011.031
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
253
PDF Downloads
137
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.