Share:


Analysis of interdependencies between students’ emotions, learning productivity, academic achievements and physiological parameters

Abstract

A sufficient amount of studies worldwide prove an interrelation linking students’ learning productivity, interest in learning, emotional and psychological state to physiological parameters. Emotional states and the interest in learning affect learning productivity, while physiological parameters demonstrate such changes. Different authors‘ research results are discussed and systematized in this article. The article analyses how positive and negative emotions affect learning productivity and which physiological parameters have to be discussed to estimate students‘ productivity. After indentifying interrelations between these above mentioned parameters, their analysis could be used to improve students‘ academic achievements.


Article in English.


Studentų emocijų, mokymosi produktyvumo, akademinių pasiekimų ir fiziologinių parametrų ryšių analizė


Santrauka. Daugybė pasaulyje atliktų tyrimų nagrinėja tarpusavio priklausomybę tarp studentų mokymosi produktyvumo, mokymosi įdomumo, emocinės ir psichologinės būsenos bei fiziologinių parametrų. Emocinė būsena ir mokymosi įdomumas lemia mokymosi produktyvumą, o tai matoma iš fiziologinių parametrų kitimo. Straipsnyje aptariami ir sisteminami įvairių autorių tyrimų rezultatai, nagrinėjama, kaip teigiamos ir neigiamos emocijos lemia mokymosi produktyvumą, kokie fiziologiniai parametrai turi būti analizuojami produktyvumo įvertinimui. Nustačius šiuos tarpusavyje susijusius parametrus ir panaudojant jų analizę galima gerinti studentų akademinius pasiekimus.


Raktiniai žodžiai: mokymosi produktyvumas, emocijos akademiniai pasiekimai, fiziologiniai parametrai.

Keyword : learning productivity, emotions, academic achievements, physiological parameters

How to Cite
Matuliauskaitė, A., & Žemeckytė, L. (2011). Analysis of interdependencies between students’ emotions, learning productivity, academic achievements and physiological parameters. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 51-56. https://doi.org/10.3846/mla.2011.032
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
331
PDF Downloads
171
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.