Share:


The use of safe waste for the production of ellectricity and heat

Abstract

Steadily increasing prices of electricity and heat energy make us look for the options how to use the supply available rationally. The purpose is to cut energy production costs. Different possibilities to use renewable resources such as wind, water, solar and geothermal energy, are widely discussed in different scientific fields. The article introduces the alternative ways of energy production which could ensure the control of safe waste produced in the process of production. The ways introduced in the article are pyrolysis, incineration and the use of landfilling gas.


Article in Lithuanian.


Nepavojingų atliekų panaudojimas elektros ir šilumos energijos gamybai


Santrauka. Nuolatos augančios gyventojų naudojamos elektros ir šilumos energijos kainos verčia ieškoti alternatyvių sprendimų kaip racionaliai panaudoti turimus išteklius, siekiant sumažinti energijos gamybos kaštus. Įvairiose mokslinėse srityse plačiai nagrinėjamos galimybės kaip panaudoti atsinaujinančius išteklius: vėjo, vandens, saulės ir geoterminę energiją. Straipsnyje supažindinama su alternatyviais energijos gamybos būdais, kurių metu užtikrinama susidarančių nepavojingų atliekų kontrolė. Šie būdai yra pagrįsti atliekų deginimo (pirolizė ir deginimas) ir jau sukauptų atliekų išsiskiriančių dujų panaudojimo principais.


Raktiniai žodžiai: sąvartynai, atliekų deginimas, pirolizė, alternatyvi energija.

Keyword : landfilling, incineration, pyrolysis, alternative energy

How to Cite
Lazauskas, M. (2011). The use of safe waste for the production of ellectricity and heat. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 57-64. https://doi.org/10.3846/mla.2011.033
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
249
PDF Downloads
307
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.