Share:


Influence of active surface materials for shear strength of clay soil

Abstract

The article deals with the active surface materials (ASM) on the clay soil shear strength parameters, which are used in calculating the building base strength and stability of soil pressure in to supporting surface and slope stability. From the known mineral composition of clay soil was partially removed calcium compounds and were polluted of different concentration of pollutants and the values were compared. The analysis of active surface material substance influence on clay soil shows that higher concetration of pollutants in solution results in decreased soil cohesion, where the angle of internal friction remains various values.


Article in Lithuanian.


Paviršiaus aktyviųjų medžiagų įtaka molinių gruntų kerpamajam stipriui


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama paviršiaus aktyviųjų medžiagų (PAM) įtaka molinio grunto kerpamojo stiprio rodikliams, kurie naudojami apskaičiuojant pastatų pagrindo stiprį ir pastovumą, grunto slėgį į atraminius paviršius bei šlaitų pastovumą. Iš nustatytos mineralinės sudėties molinio grunto buvo iš dalies pašalinti kalcio junginiai ir jis užterštas skirtingos koncentracijos teršalais (PAM). Gauti rezultatai sulyginami su foninėmis reikšmėmis ir apžvelgiamos jų priežastys.


Raktiniai žodžiai: paviršiaus aktyviosios medžiagos, PAM, kerpamojo stiprio rodikliai, mineralinė sudėtis, tarša, gruntas.

Keyword : active surface materials, ASM, mineral composition, pollution, shear-strength characteristics, soil

How to Cite
Malūnavičius, S. (2011). Influence of active surface materials for shear strength of clay soil. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 71-75. https://doi.org/10.3846/mla.2011.035
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
242
PDF Downloads
233
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.