Share:


Analysis of strengthening of compressed reinforced concrete structures using reinforced concrete jackets

Abstract

This article investigates two chosen calculation methods of compressed reinforced concrete elements strengthened using reinforced concrete jackets. Shortly describe carrying capacity calculation algorithms of these calculation methods. Present elements basic equations and dependences of carrying capacity. For calculation methods of carrying capacity comparison and adjustment executed carrying capacity experimental studies of compressed fiber reinforcement concrete elements strengthened using reinforcement concrete jackets. Were compared theoretical calculations of carrying capacity results with experimental carrying capacity results. Shortly describe advantages and disadvantages of analyzed calculation methods and experimental research. By the comparison of calculation methods conclusions and experimental studies conclusions, produces improved calculation method of carrying capacity.


Article in Lithuanian.


Gniuždomųjų gelžbetoninių konstrukcijų stiprinimo gelžbetoniniais apvalkalais analizė


Santrauka. Šiame straipsnyje analizuojamos dvi pasirinktos gniuždomųjų gelžbetoninių elementų, sustiprintų gelžbetoniniais apvalkalais, laikomosios galios skaičiavimo metodikos. Trumpai aprašomi laikomosios galios skaičiavimo metodikų algoritmai. Pateikiamos elementų laikomosios galios pagrindinės lygtys ir priklausomybės. Siekiant palyginti ir patikslinti laikomosios galios skaičiavimo metodikas, atlikti gniuždomųjų dispersiškai armuotų elementų, sustiprintų gelžbetoniniais apvalkalais, laikomosios galios eksperimentiniai tyrimai. Atliktas teorinių skaičiavimo rezultatų palyginimas su eksperimentinių tyrimų rezultatais. Trumpai aprašomi analizuotų skaičiavimo metodikų bei eksperimentinių tyrimų privalumai ir trūkumai. Remiantis gautomis skaičiavimo metodikų palyginimo ir eksperimentinių tyrimų išvadomis, pateikiama patobulinta laikomosios galios skaičiavimo metodika.


Raktiniai žodžiai: gelžbetoninis apvalkalas, laikomosios galios skaičiavimo metodikos, laikomosios galios eksperimentiniai tyrimai, skaičiavimo metodikų privalumai ir trūkumai, patikslinimo rekomendacijos.

Keyword : reinforced concrete jacket, calculation methods of carrying capacity, experimental research of carrying capacity, advantages and disadvantages of calculation methods

How to Cite
Pilkavičius, S. (2011). Analysis of strengthening of compressed reinforced concrete structures using reinforced concrete jackets. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 76-84. https://doi.org/10.3846/mla.2011.036
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
244
PDF Downloads
237
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.