Share:


Modern solutions of timber constructions and their adjustment possibilities in Lithuania

Abstract

In this article analyses of modern timber construction solutions are made in order to estimate their adjustment possibilities in Lithuania. Construction analyses are made according to the national Building law and other regulations. Two dwelling houses, build in Vilnius, are used as an example to examine whether their designed reinforced concrete and masonry constructions are replaceable by modern timber constructions.


Article in Lithuanian.


Medinių konstrukcijų naujų sprendinių taikymo Lietuvoje galimybės


Santrauka. Nagrinėjamos naujų medinių konstrukcijų sprendinių taikymo galimybės Lietuvoje. Taikymas vertinamas pagal esminių reikalavimų atitikimą, kurie reglamentuojami Statybos įstatyme ir kitose statybos normose. Atlikta dviejų Vilniuje statomų vienbučių gyvenamųjų namų konstrukcijas veikiančių apkrovų analizė, vertinama galimybė, atsižvelgiant į esminį reikalavimą „Mechaninis atsparumas ir stabilumas“, esamas gelžbetonines ir mūrines konstrukcijas keisti alternatyviomis, medinėmis. Alternatyvūs sprendiniai taikomi pradedant Lietuvoje naudojamomis medinėmis konstrukcijomis. Apžvelgiama medinių konstrukcijų sprendinių atitiktis esminiams reikalavimams „Gaisrinė sauga“, „Apsauga nuo triukšmo“, „Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. Pateikiamos išvados.


Raktiniai žodžiai: medinės konstrukcijos, mediniai blokai (Steko), lentų plokštės (Brettstapelbau), kiaurymėtosios plokštės (Lignatur), kryžmai sluoksniuotosios statybinės plokštės (Cross Laminated Board panel Leno Tec).

Keyword : timber constructions, Cross Laminated board panel, Steko, Leno Tec, Lignatur, Brettstapelbau

How to Cite
Parvickaitė, K. (2011). Modern solutions of timber constructions and their adjustment possibilities in Lithuania. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 85-90. https://doi.org/10.3846/mla.2011.037
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
275
PDF Downloads
553
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.